Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Køber, Petter Kristianen_GB
dc.date.accessioned2021-03-18T10:37:44Z
dc.date.available2021-03-18T10:37:44Z
dc.date.issued2020-06-04
dc.identifier1466
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2854
dc.description.abstractI første del av den todelte sesjonsordningen leverer alle 17-åringer inn en egenerklæring hvor de blant annet oppgir motivasjon for førstegangstjeneste. I over ti år har disse svarene vist at langt flere menn enn kvinner har ønske om tjeneste i Forsvaret. Motivasjonen blant både kvinner og menn økte noe i forbindelse med innføringen av allmenn verneplikt i 2014, men har gått ned igjen de siste årene. Blant dem som er født i 2002, er det 22 prosent av kvinnene og 41 prosent av mennene som ønsker tjeneste i Forsvaret. Andelen motiverte er høyest i de nordligste fylkene og Viken, mens den er lavest i Oslo og i sørvest. De fleste som ønsker tjeneste, oppgir familie eller venner med erfaring fra Forsvaret som den viktigste informasjonskilden. Blant dem som ikke ønsker tjeneste, er planer om sivil utdanning eller karriere hoved-forklaringen.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Allmenn verneplikten_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Førstegangstjenesteen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Kvinner i Forsvareten_GB
dc.titleMotivasjon for førstegangstjeneste – en kvantitativ analyse av sesjonsdata 2009–2019en_GB
dc.source.issue20/01634


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record