Show simple item record

dc.contributor.authorHøibråten, Steinaren_GB
dc.date.accessioned2020-06-29T06:41:40Z
dc.date.available2020-06-29T06:41:40Z
dc.date.issued2020-06-22
dc.identifier5405
dc.identifier.isbn978-82-464-3270-0en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2726
dc.description.abstractTritium is an important material used in most, if not all, nuclear weapons. It is therefore also of importance in the field of export control. This report discusses production methods and availability of this hydrogen isotope. Tritium is radioactive, and about 5.5 percent of existing stocks undergo radioactive decay to helium-3 every year. Tritium is produced in nuclear reactors by neutron capture on lithium-6, and remaining stocks are processed regularly to remove (and capture) the accumulated helium-3. The infrastructure required to produce tritium is complex and expensive. It spans from the mining of lithium through enrichment in lithium-6 and shaping of this for use as target material in nuclear reactors to extraction and purification of tritium and handling of tritium reservoirs. These processes are illustrated using the United States as an example. Despite the complexity, no serious, potentially show-stopping bottlenecks to a nuclear-weapon programme were identified.en_GB
dc.description.abstractTritium er et viktig materiale som benyttes i de fleste, om ikke alle, kjernevåpen. Av den grunn er det også viktig i en eksportkontrollsammenheng. Rapporten tar for seg produksjon og tilgjengelighet av denne hydrogenisotopen. Tritium er radioaktivt, og ca. 5,5 prosent av beholdningen omdannes årlig til helium-3. Tritium produseres i kjernereaktorer ved nøytronbestråling av litium-6. Eksisterende beholdninger må behandles med jevne mellomrom for å fjerne (og samle opp) helium-3. Nødvendig infrastruktur for produksjon av tritium er omfattende og kostbar. Den spenner fra utvinning av litium fra gruver, via anrikning av litium-6 og klargjøring av dette for bestråling, til utvinning og rens av produsert tritium og håndtering av tritiumbeholdere for kjernevåpnene. I rapporten blir disse prosessene illustrert med USA som eksempel. Prosessene er komplekse, men det er likevel ikke funnet noen alvorlige flaskehalser som i sin tur kunne påvirke utviklingen av kjernevåpen.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectKjernevåpenen_GB
dc.subjectEksportkontrollen_GB
dc.titleTritium productionen_GB
dc.source.issue20/01388en_GB
dc.source.pagenumber22en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record