Show simple item record

dc.contributorKjølberg, Andersen_GB
dc.contributorNyhamar, Toreen_GB
dc.date.accessioned2020-02-17T10:03:48Z
dc.date.available2020-02-17T10:03:48Z
dc.date.issued2011-10-17
dc.identifier1172
dc.identifier.isbn978-82-464-1976-3en_GB
dc.identifier.other2011/01698
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2672
dc.description.abstractDeltagelse i internasjonale operasjoner har blitt en stadig viktigere oppgave for Forsvaret. Internasjonale militære operasjoner vil fortsette å være en sentral oppgave for det norske forsvaret og andre småstaters forsvar. Hensikten med denne rapporten er derfor å rette søkelyset mot de begrensninger og muligheter en småstat har for å yte et konstruktivt bidrag til internasjonale operasjoner. Rapporten diskuterer hva en småstat er, teorier om hva som karakteriser dem, og hva som karakteriserer småstatsstrategi. Analysen viser for det første at for å forstå småstatens deltagelse i internasjonale operasjoner, må analysen inkludere småstatens institusjonsarena. For det andre må innenriksarenaen med, både fordi småstatens opinion og interesser kan være forskjellig fra stormakters. På bakgrunn av konklusjonen om at småstatens innenriks-, institusjons- og innsatsarenaen alle er nødvendige for å forstå småstatens situasjon, benyttes George Tsebelis’ begrep om sammenvevde spill (nested games) til å binde dem sammen i en modell. Denne delen analyserer småstatens særtrekk på hver arena, småstatens relative vekting av arenaene og samspillet mellom arenaene. I avsnittet om innsatsområdet behandles tre eksempler på operasjoner: antiregimeoperasjon, opprørsbekjempelse og freds- og humanitær intervensjon. Rapporten konkluderer med at effektivitet – evnen til å produsere ønskede virkninger i innsatsområde – har blitt viktigere enn før. Dette gjelder både Nato, EU og FN, som til sammen representerer de relevante rammer for småstatsdeltagelse. Alle de tre institusjonene har utviklet egne operasjonskonsepter med det formål å være mer effektiv i ulike typer av operasjoner. Derfor må småstater legge stor vekt på å utvikle kunnskap om bruk av operasjonskonsepter i de ulike operasjoner og de ulike institusjonelle rammer. De må også vurdere nøye valg av institusjonell ramme og type av operasjon for sin deltagelse i internasjonale operasjoner.en_GB
dc.description.abstractParticipating in international operations has become an increasingly important task for the Norwegian Armed Forces. International operations will also continue to be a central task for the Norwegian defense and other small states’ Armed Forces. The purpose of this report is to highlight the constraints and opportunities of a small state in its pursuit of its interests, and in offering constructive contributions to international operations. The report discusses briefly alternative understandings of a small state, theories characterizing small states, and small state strategy. It is demonstrated that in order to understand the participation of small states in international operations, the analysis must incorporate the most important international institutions under which they operate. Also, the domestic arena must be included, because small states’ public opinion and interests may differ from that of great powers, Based on the conclusion that small states’ domestic, institutional and deployment arenas are all necessary to understand the choices of small states, the report employs George Tsebelis’ concept of nested games to analyze how these arenas are connected. The characteristics of small states separately on each arena, the relative weight it attaches to each arena, as well as the dynamic relationship between the three arenas are analyzed. Three examples are put forth of the operations to illustrate counter regime operation (CORE), counterinsurgency (COIN) and, finally, peace and humanitarian operations. The report concludes that effectiveness – the ability to produce desired effects in the arena of deployment – has become more important. NATO, the EU, the UN, all emphasize the importance of effectiveness. All these institutions have developed their own operational concepts aiming to increase effectiveness in different types of operations. Therefore, small states need to put greater emphasis on developing knowledge about how to use the operational concepts of different kinds of institutions. They also need to carefully consider their choice of institutional frameworks and type of operations prior to their participation in international operations.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleSmåstater i internasjonale operasjoneren_GB
dc.subject.keywordInternasjonale operasjoneren_GB
dc.subject.keywordMilitære doktrineren_GB
dc.subject.keywordNATOen_GB
dc.subject.keywordFNen_GB
dc.source.issue11/01698en_GB
dc.source.pagenumber36en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record