Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Haugen, Frida Høsøienen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Skogan, Gunnaren_GB
dc.contributor.authorAuthor::Fykse, Else Marieen_GB
dc.date.accessioned2019-11-14T10:25:49Z
dc.date.available2019-11-14T10:25:49Z
dc.date.issued2019-10-23
dc.identifier1442
dc.identifier.isbn978-82-464-3245-8en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2642
dc.description.abstractPollen og den assosierte mikrobiota består av en kompleks mikstur av potensielle toksiner og allergener. Eksponering kan derfor medføre en rekke potensielle helseeffekter. Hensikten med denne litteraturstudien har vært å se nærmere på forekomsten av bakterier og mugg som vokser på pollen, og å belyse de helseeffektene som eventuelt kan knyttes til disse mikroorganismene. Studien ble utført etter forespørsel fra Borregaard, som ønsket et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere om pollen kan være en medvirkende årsak til mer mugg og bakterier i inneluften ved Opsund tømmerrenseri. Generelt viser litteraturen at det er relativt stor variasjon når det gjelder mengden og diversiteten av mugg og bakterier som vokser på pollen. Dermed var det ikke mulig å estimere et forventet antall bakterier eller mugg. I stedet forsøkte vi heller å belyse ytterpunktene av den mikrobielle forekomsten. Litteraturen indikerer at mengden mugg normalt ikke vil overstige 5000 CFU/g pollen og at mengden bakterier vanligvis er noe høyere, med verdier opp til 108 CFU/g pollen. Årsaken til den store variasjonen henger sammen med klimatiske og geografiske faktorer, i tillegg til pollenets art og pollineringstype. Det er påvist mykotoksiner og endotoksiner på pollen. Slike toksiner blir produsert av henholdsvis mugg og bakterier. Toksinene trenger ikke være til stede selv om bakterier og mugg er tilstede, og motsatt. Toksinene blir ikke alltid påvist i prøver med pollen, og dessuten varierer mengdene som har blitt påvist. For å kunne evaluere eventuelle helseeffekter er det derfor anbefalt å måle faktisk mengde mykotoksiner og endotoksiner direkte. Studien belyser mulige helseeffekter som kan assosieres med disse toksinene. Flere mykotoksiner er kreftfremkallende, spesielt aflatoksiner, som er et av de mest kreftfremkallende stoffene man kjenner til. I tillegg påvirker mange av toksinene immunforsvaret og kan gi inflammasjoner. Forekomsten av bakterier og mugg i luften ved Opsund tømmerrenseri vil med stor sannsynlighet være forårsaket av flere kilder enn pollen. En annen viktig kilde kan være mikrobiotaen som finnes på tømmeret. Videre studier som tar sikte på å kartlegge mulige kilder til mugg og bakterier, bør derfor også vurdere analyser av tømmeret.en_GB
dc.description.abstractThe purpose of this literature study has been to investigate the presence of bacteria and mold microbiota on pollen and the potential health effects that may be associated with these microorganisms. In general, the literature indicates a high diversity regarding the number and species of mold and bacteria growing on pollen. Due to the variation, it is not possible to estimate an average number of bacteria and mold on pollen. In general, the number of mold will normally not exceed 5000 CFU/g pollen, but the number of bacteria can be higher, up to 108 CFU/g pollen. This is due to climatic and geographical factors, in addition to the nature of the pollen and the type of pollination. Mycotoxins and endotoxins (produced by mold and bacteria, respectively) have been associated with pollen. However, the toxins need not necessarily be present even though the producing bacteria and mold species are present, and vice versa. In order to evaluate potential health effects it is therefore recommended that the presence of mycotoxins and endotoxins are measured directly in pollen samples. It is well known that several mycotoxins are carcinogenic, especially aflatoxins, which are one of the most potent carcinogenic species known. In addition, many of these toxins affect the immune system and can cause inflammation.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Pollenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Muggsoppen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Bakterieren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Toksineren_GB
dc.titleForekomst av mugg og bakterier på pollenen_GB
dc.title.alternativeBacterial and mold microbiota associated with pollen and potential health consequences – a review.en_GB
dc.source.issue19/02109en_GB
dc.source.pagenumber24en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record