Now showing items 1-2 of 2

  • Den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2023 og planperioden 2024–2025 

   Udal, Julie Helseth; Sendstad, Cecilie (2022-11-11)
   Dette notatet redegjør for og analyserer hovedtrekkene i den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2023 samt planperioden 2024–2025 med særlig fokus på de forsvarsrelaterte utgiftene.
  • Makroøkonomisk utsyn i Russland – våren 2024 

   Sendstad, Cecilie; Udal, Julie Helseth (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-03-22)
   Russlands økonomi vokser, og har overgått forventningene til utvikling. Veksten er i hovedsak drevet av høyt offentlig forbruk og høye oljeinntekter. Forsvaret prioriteres svært høyt, samtidig har de offentlige utgiftene ...