Now showing items 1-1 of 1

    • Ny T35-bonus – virkninger på bonusutbeta-linger og ansiennitet 

      Reitan, Joachim; Hanson, Torbjørn; Lindgren, Petter Y. (2022-09-16)
      Forsvaret har innført en prøveordning hvor bonus til militært tilsatte på T35 betales underveis i tjenesteløpet. Formålet er å motivere personellet til å fortsette lenger i tjeneste. I dette notatet utfører vi en kvantitativ ...