Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Thoresen, Mariusen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Bruvoll, Solveigen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Wiig, Martin Syreen_GB
dc.date.accessioned2019-06-21T07:24:15Z
dc.date.available2019-06-21T07:24:15Z
dc.date.issued2019-05-08
dc.identifier.isbn978-82-464-3171-0en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2561
dc.description.abstractThe Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has developed an autonomous unmanned surface vehicle (USV), Odin, which is tasked with performing surveys and mine countermeasures missions. It is meant to navigate autonomously close to shore, and must do so in a safe manner. To do so, it requires safe and efficient routes that it can follow, and thus needs a service to provide it with such routes. In this report, we present an automatic route planning service which provides routes that are suited for route following by the Odin USV. The service is implemented in a common framework for route planning based on open source tools and open standards. The same framework is also used for route planning for other platforms at FFI. Route planning requests are made through a web interface which implements the WPS (Web processing service) standard, which makes the service easy to integrate in a variety of applications. The planning service uses a graph based route planning method, where a graph structure is created offline based on S-57 Electronic Navigation Charts. This graph is then used for a graph-search resulting in a coarse route. This route is further refined with post processing to obtain a route suitable for direct path following by an USV. The route planner has been used in live testing for Odin, and it has been demonstrated that the route planner is capable of providing suitable routes for littoral operations for an USV.en_GB
dc.description.abstractForsvarets forskningsinstitutt (FFI) har utviklet en autonom ubemannet overflatefarkost (USV), Odin, som skal utføre minemottiltaksoperasjoner og kartleggingsoppdrag. Den skal navigere autonomt nær kysten og må gjøre det på en sikker måte. For å gjennomføre dette trenger Odin sikre og effektive ruter den kan følge, og den må derfor ha en tjeneste som genererer slike ruter. I denne rapporten presenterer vi en automatisk ruteplanleggingstjeneste som leverer ruter som er tilpasset rutefølging for USV-en Odin. Tjenesten er implementert i et felles rammeverk for ruteplanlegging basert på åpen kildekodeverktøy og åpne standarder. Dette rammeverket er også brukt for ruteplanleggingstjenester for andre ubemannede plattformer ved FFI. Forespørsler om ruter gjøres gjennom en webtjeneste som implementerer WPS-standarden (Web Processing Service), noe som gjør tjenesten enkel å integrere i mange ulike applikasjoner. Planleggingstjenesten bruker en grafbasert ruteplanleggingsmetode hvor en grafstruktur lages offline basert på S-57 elektroniske sjøkart. Denne grafen brukes til å gjøre grafsøk som gir en grov rute. Denne ruten blir så forbedret i en etterprosessering for å få en rute som er tilpasset direkte rutefølging for en USV. Ruteplanleggeren har blitt brukt under eksperimentelle kjøringer med Odin, og det har blitt vist at ruteplanleggeren kan lage passende ruter til en USV for kystnære operasjoner. 4en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Ruteplanleggingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Autonome overflatefarkosteren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Autonomien_GB
dc.titleAn automatic route planning service for unmanned surface vehiclesen_GB
dc.source.issue19/00229en_GB
dc.source.pagenumber25en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record