Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Busmundrud, Odden_GB
dc.date.accessioned2019-01-18T10:28:08Z
dc.date.available2019-01-18T10:28:08Z
dc.date.issued2019-01-08
dc.identifier1391
dc.identifier.isbn978-82-464-3121-5en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2519
dc.description.abstractSannsynlighet er et viktig begrep i risikovurderinger. Denne rapporten tar for seg grunnleggende begreper innen sannsynlighetsregning og matematisk sannsynlighet, og gir et historisk tilbakeblikk på matematikken som ligger bak. Begreper som kvantitativ og kvalitativ sannsynlighet brukt i forbindelse med risiko blir omtalt. Kvantitativ sannsynlighet betyr at man har tilstrekkelig med data til å utføre numeriske beregninger og komme fram til et numerisk uttrykk for sannsynlighet for at en hendelse kan inntreffe. Kvalitativ sannsynlighet betyr at man ikke har tilstrekkelig med data til å kunne regne seg fram til et numerisk uttrykk for risiko. Man må i slike tilfeller basere seg på kunnskap og skjønn, studere begreper og egenskaper og trekke slutninger ut fra disse elementene. Rapporten tar for seg historiske trekk i utviklingen av sannsynlighetsregning og gir eksempler på hvordan sannsynlighetsregning brukes for å studere ulykker eller naturhendelser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utgitt veiledere om hvordan kvalitative risikovurderinger ved samfunnsrisiko kan gjøres. I rapporten ser vi nærmere på disse veilederne og knytter dette opp til hvordan risiko uttrykkes som produktet av sannsynlighet og konsekvens slik det er vanlig i forsikringsbransjen. Rapporten viser hvordan dette kan gi et grunnlag for å presentere risikovurderinger for brukerne av vurderingene, også ved kvalitative risikovurderinger.en_GB
dc.description.abstractProbability is a basic concept in risk analysis. This report attempts to clarify central concepts involving probability, uncertainty and statistics. Basic probability calculus is described, and a brief history of the development of the mathematics of probability calculus is given. Quantitative and qualitative probability in connection with societal risk analysis is described. Quantitative probability refers to a situation where one has sufficient data to perform numerical calculus to arrive at a probability for an event to happen. Qualitative probability refers to a situation where one lacks sufficient data to perform this calculus. In this case, one has to rely on knowledge and judgement, and study concepts and properties and draw conclusions based on these. The report describes historical features in the development of probability calculus and gives some examples in connection with accidents and natural events. The Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB) has issued guidelines on how to perform analysis of societal risk. Based on these guidelines, this report links the use of qualitative risk analysis to traditional expression of risk as a product of probability and consequence. It is demonstrated how this can give a simplified description of risk to users of the risk analysis.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Kritiske samfunnsfunksjoneren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Risikoen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Samfunnssikkerheten_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Sikkerheten_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Statistikken_GB
dc.titleSannsynligheter og usikkerheter – begrepsavklaring i forbindelse med risikovurderingeren_GB
dc.source.issue18/02058en_GB
dc.source.pagenumber38en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record