Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Holm, Knut B.en_GB
dc.date.accessioned2018-12-21T09:47:39Z
dc.date.available2018-12-21T09:47:39Z
dc.date.issued2018-12-18
dc.identifier5279
dc.identifier.isbn978-82-464-3045-4en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2497
dc.description.abstractDersom en bygning blir truffet av en trykkbølge, kan mennesker i bygningen bli skadet både ved å bli truffet av deler fra den skadete bygningen og av trykket som trenger inn gjennom åpninger i bygningen. Ved hjelp av numeriske simuleringer har vi funnet det innvendige trykket fra innfallende trykkbølger med en rekke ulike verdier for maksimaltrykk og spesifikk impuls. Vi har brukt Axelssons modell til å beregne hastigheten trykket gir på brystveggen til et menneske. Deretter har vi estimert dødeligheten fra den maksimale hastigheten. Resultatene fra simuleringene viser at trykkskaden i betongkonstruksjoner vil være betydelig sammenliknet med skaden fra bygningsdeler ved maksimalverdier på den innfallende trykkbølgen ned til 500 kPa. Dødeligheten kan estimeres ved hjelp av PI-kurver som er tilpasset resultatene. I trebygninger er skaden fra bygningsdeler mye større, og trykkskaden kan neglisjeres ved trykkverdier mindre enn 3 MPa. Simuleringer av sprengningsforsøk mot en konstruksjon i skala 1:25 gir trykkverdier som er i god overensstemmelse med forsøksresultatene. Eksperimenter i fullskala og i skala 1:5 er også simulert med rimelig godt samsvar. Resultatene viser at det er holdbart å modellere vinduer som stive legemer når trykkbelastningen er betydelig større enn vinduets kapasitet. Det er også bekreftet eksperimentelt at frontveggen kan modelleres på en liknende måte.en_GB
dc.description.abstractWhen a building is struck by a blast wave, people inside can get injured both from impact of parts from the damaged building and by the pressure transferred into the building through openings. By numerical simulations the pressure inside a building is found for a series of incident blast waves with different values of peak pressure and specific impulse. Then the velocity of the human chest wall is found from the pressure-time histories by Axelsson’s model, and the lethality is estimated from the maximum chest wall velocity. The results from the simulations show that in concrete structures the blast injury is significant compared to injury from building debris at incident pressures down to 500 kPa. The lethality can be estimated by PI-curves fitted to the results. In wooden constructions the injury from building debris is much larger, and the blast injury can be neglected for incident pressures below 3 MPa. Simulations of blast tests against a construction in scale 1:25 give inside pressure values in good agreement with the tests. Experiments in full scale and in scale 1:5 are also fairly well simulated. The results show that modelling windows as rigid bodies is a good approach when the pressure load is considerably larger than the window capacity. An experimental verification of the similar approach for the front wall is also achieved.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Dødeligheten_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Numerisk analyseen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Risikoanalyseen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Luftsjokken_GB
dc.titleBlast injuries to people inside buildingsen_GB
dc.source.issue18/00556en_GB
dc.source.pagenumber65en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record