Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Pedersen, Jon Olaven_GB
dc.date.accessioned2018-12-17T11:48:47Z
dc.date.available2018-12-17T11:48:47Z
dc.date.issued2018-11-13
dc.identifier1445
dc.identifier.isbn978-82-464-3127-7en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2495
dc.description.abstractHovedtall for norsk forsvarsindustri Tabell 0.1 Hovedtall for norsk forsvarsindustri. Det er oppgang i alle omsetningstall, men oppgangen er lavere enn økningen i Forsvarets materiellinvesteringer for 2017. Dette indikerer økende konkurranse for norske forsvarsvirksomheter på hjemmemarkedet. Som i fjor er det en vesentlig økning i eksport, hvilket også øker eksportandelen i forhold til samlede omsetningstall. I 2016 var eksportandelen i forhold til omsetning 35 %, i 2017 er den økt til 44 %. Samtlige kategorier av eksportmateriell øker, men også i år øker flerbruksvarer mest (43 % økning). Det bør også bemerkes at de små virksomhetene har en økning i eksport på 51 %. En del av veksten kan forklares med at det ble produsert materiell til lager i 2016 som ble eksportert først i 2017, men økningen kan også være en indikator på industriens styrkede konkurranseevne på utenlandske markeder. Forskning og utvikling (FoU) ble i 2017 vesentlig styrket med en oppgang på 31 %. Det er oppgang i alle kategorier, men samfinansiert FoU øker mest med 42 %. Innenfor denne kategorien er også økningen størst blant mikro-virksomhetene. Antall forsvarsrelaterte årsverk øker med 5 %. Økningen skyldes aktivitet i utlandet, mens sysselsettingen i Norge går ned. Det er en økning på over 20 % i verdiskapingen fra 2016. Dette skyldes vekst i både lønnskostnader og driftsresultater. I kombinasjon med nedgang i innkjøpskostnadene viser dette en svak positiv marginutvikling for 2017.en_GB
dc.description.abstractMain figures for the Norwegian defence industry 2017 Table 0.1 Main figures for the Norwegian defence industry 2017. The total revenue figures show an increase from 2% to 5%. However, the increase is lower than the defence equipment expenditures of 2017. This indicates increased levels of competition for the Norwegian defence companies in the domestic market. There is a significant increase in exports (31% from 2016), which also increases the share of export in relations to total revenue (from 35% in 2016 to 44% in 2017). All the export categories increase, but dual-use shows the highest increase (43%). It should be noted that the small businesses have increased their exports with over 51%. Part of the growth can be explained by the fact that some materiel produced for stock in 2016 was exported in 2017. However, the increase is also a strong indicator of the industry's enhanced competitiveness in foreign markets. Research and development (R&D) was also significantly strengthened in 2017 with an increase of 31%. The category of co-financed R&D increases the most (by 42%). Within this category, the increase is also the highest among micro companies. Defence-related full-time equivalent (FTE) has an increase of 5%. The increase is due to activities abroad, while the FTEs in Norway are declining. There is a 20% increase in value creation since 2016. This is due to increase in both labour costs and operating results. In combination with a decline in cost of goods, the margin trend is also slightly positive.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Forsvarsindustrien_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Økonomisk utviklingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Statistikken_GB
dc.titleForsvarsindustrien i Norge - statistikk 2017en_GB
dc.source.issue18/01675en_GB
dc.source.pagenumber42en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record