Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Eifring, Synnøveen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Hammer, Anne-Liseen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Musæus, Carolineen_GB
dc.date.accessioned2018-12-10T13:20:16Z
dc.date.available2018-12-10T13:20:16Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifier9904
dc.identifier.isbn978-82-464-3075-1en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2486
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over FFI-forskeres publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering i 2017. Oversikten er hentet ut fra den norske publikasjonsdatabasen CRIStin, som er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskole (UH)-sektoren. Oversikten viser en fordeling på nivå 1- og nivå 2 (høyeste faglige nivå)-tidsskrifter og på avdelinger. FFI har som mål å øke publiseringen i renommerte fagtidsskrifter. Policy er å velge open access-tidsskrifter når det er mulig. Antall publiseringer er steget fra 2016 til 2017. Andel publiseringer i tidsskrifter på høyeste faglig nivå har også steget, men er likevel lavere enn gjennomsnittet, som er 20 prosent.en_GB
dc.description.abstractThis report gives an overview of publications in peer reviewed scientific journals published by FFI researchers in 2017. The overview is retrieved from the Norwegian publications database Current Research Information System in Norway (CRIStin), which is a common system for the registration and reporting of research activities for institutions in the health sector, the institute sector and the university and college sector. The overview shows the publications distributed on level 1 and level 2 journals (level 2 being the highest) and on the FFI departments. FFI aims to increase the number of publications in renowned journals. Policy is to choose open access journals when possible. The number of peer reviewed articles has increased from 2016 to 2017. The percentage of publications on level 2 has also increased, but is still lower than the average, which is 20 percent.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Publiseringen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Tidsskrifteren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Fagfellevurderingen_GB
dc.titleOversikt over FFIs publisering i fagtidsskrifter 2017en_GB
dc.source.issue18/01163en_GB
dc.source.pagenumber33en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record