Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Lensjø, Øyvind K.en_GB
dc.date.accessioned2018-12-10T13:08:33Z
dc.date.available2018-12-10T13:08:33Z
dc.date.issued2018-05-16
dc.identifier1441
dc.identifier.isbn978-82-464-3065-2en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2484
dc.description.abstractSatellite Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery is widely used for automatic ship detection. SAR data comes in different modes and polarization combinations. Dual polarization ScanSAR products offer good spatial coverage, and are thus often the mode of choice. Dual polarization SAR products consist of a co-pol and a cross-pol image. Utilizing the full potential of the data is an important aspect in any surveillance task. In this study, two dual polarization channel combinations are presented and evaluated for use in automatic ship detection. The first one, named dual, is a multiplication of the individual polarization amplitudes, scaled with an estimated average sea background. The second combination channel, named dual-int, is a multiplication of the individual polarization channel intensities. Both channels aim to increase the ship-to-sea contrast in the SAR data, as one of the main objectives is to detect bright pixels in the images. Data from two platforms, RADARSAT-2 and Sentinel-1, have been investigated in this study. A short state-of-the-art literature review on dual polarization channel combinations in automatic ship detection has been done to put the presented methods in context. The statistical properties of the different channels used in the automatic ship detection have been investigated. The RADARSAT-2 data fits well with the proposed probability density functions (PDFs), while the Sentinel-1 data fits the PDFs to a lesser degree. Recommendation on a more in-depth analysis of the statistics of Sentinel-1 SAR data is made. Results from the automatic ship detection show that both dual polarization combination channels generally outperform the co-pol channel in terms of identified ship detection counts. Comparison with the cross-pol channel shows similar performance for both presented dual polarization combination channels. When looking at the added value provided by the proposed channels, results differ between the two platforms. For RADARSAT-2, both the dual and the dual-int channel offer added value in terms of an increase in the number of identified detections. This is not the case for Sentinel-1. However, the detections can still be used in an updated confidence estimate procedure for both platforms. Analysis of the false alarm rate results shows that the combination channels both perform worse than the cross-pol channel. Two special cases in which the co-pol channel is known to produce many false alarms have been investigated. At low wind conditions, patterns in the SAR co-pol image due to algae growth can produce high false alarm rates. It is shown that this problem does not seem to persist in the combination channels. Secondly, false alarms at low incidence angles are common in the co-pol channel. Both combination channels have fewer false alarms than the co-pol channel, but the counts are still very high. Comparing the two presented combination channels, the dual channel comes out best and recommendations are made to use this channel. Also, if timing is crucial, it is recommended only to process the cross-pol and the dual channel for RADARSAT-2 imagery, and only the copol and cross-pol channels for Sentinel-1 imagery.en_GB
dc.description.abstractBruk av bilder fra satellittbåren syntetisk apertur-radar (SAR) er utbredt i automatisk skipsdeteksjon. SAR-data leveres i en rekke forskjellige modi og polarisasjonskombinasjoner. Dual-polarisasjon ScanSAR-produkter dekker store områder og er følgelig ofte den foretrukne modusen. Disse produktene inneholder ett ko-pol- og ett kryss-pol-bilde. Ved bruk i maritim overvåking er det viktig å kunne utnytte dataens fulle potensial. Denne studien presenterer og evaluerer to sammensatte dual-polarisasjonskanaler for bruk i automatisk skipsdeteksjon. Den første, kalt dual, er produktet av de individuelle polarisasjonskanalenes amplitudeverdier, skalert med en estimert gjennomsnittlig sjøbakgrunn. I den andre kanalen, kalt dual-int, multipliseres de individuelle polarisasjonskanalenes intensitetsverdier. Målet med disse sammensatte kanalene er å øke kontrasten mellom skip og sjø i SAR-bildene, da et av de viktigste aspektene i automatisk skipsdeteksjon er deteksjon av lyse piksler i bildene. Data fra to plattformer, RADARSAT-2 og Sentinel-1, har blitt brukt i studien. En kort state-of-the-art litteraturstudie på sammensatte dual-polarisasjonskanaler i automatisk skipsdeteksjon har blitt gjennomført for å sette de presenterte metodene i kontekst. Statistiske egenskaper hos de ulike kanalene brukt i skipsdeteksjonen har blitt undersøkt. Sannsynlighetstetthetsfunksjonene (PDFene) brukt i skipsdeteksjonen viste seg å passe godt for data fra RADARSAT-2. Data fra Sentinel-1 passet imidlertid i mindre grad. Det anbefales følgelig å gjøre en mer grundig studie på de statistiske egenskapene til SAR-data fra Sentinel-1. Resultatene fra den automatiske skipsdeteksjonen viser at begge sammensatte kanaler yter bedre enn ko-pol-kanalen. Sammenlignet med kryss-pol-kanalen ligger ytelsen generelt sett på samme nivå. Ser man så på den oppnådde merinformasjonen ved bruk av de sammensatte kanalene, spriker resultatene med hensyn på plattform. For RADARSAT-2 tilbyr begge de sammensatte kanalene merinformasjon i form av økt antall identifiserte skip. Dette er ikke tilfellet for Sentinel-1. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at skipsdeteksjoner fra de sammensatte kanalene også kan brukes i et oppdatert konfidensmål for deteksjoner hos begge plattformer. Analysen av falske alarmer viser at begge de sammensatte kanalene yter dårligere enn krysspol- kanalen. To spesialtilfeller tar for seg kjente problemstillinger med tanke på falske alarmer i ko-pol-kanalen. Lave vindforhold kan føre til algevekst på havoverflaten. Dette manifesterer seg som velkjente mønstre i radarbildene og kan føre til mange falske alarmer. Dette problemet overføres ikke til de sammensatte kanalene, viser tilfellene analysert i denne studien. Videre ser man ofte flere falske alarmer i ko-pol ved lave innfallsvinkler. De sammensatte kanalene gir færre falske alarmer ved lave innfallsvinkler sammenlignet med ko-pol, men de rapporterte tallene er fortsatt høye. En sammenligning av det to presenterte sammensatte kanalene viser at dual har best ytelse. Det anbefales følgelig å bruke denne kanalen. Ved tidskritiske operasjoner anbefales det å kun prosessere kryss-pol og dual for RADARSAT-2, samt ko-pol og kryss-pol for Sentinel-1.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Maritim overvåkingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Satellitteren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Syntetisk aperture-radar (SAR)en_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Skipsdeteksjonen_GB
dc.titleSAR ship detection in dual polarization combination channelsen_GB
dc.source.issue18/00886en_GB
dc.source.pagenumber43en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record