Show simple item record

dc.contributorBreivik, Hanneen_GB
dc.contributorOlsen, Jaran Stranden_GB
dc.contributorOpstad, Aase Marien_GB
dc.contributorSkogan, Gunnaren_GB
dc.contributorEnger, Elinen_GB
dc.contributorAarskaug, Toneen_GB
dc.contributorKippe, Halvoren_GB
dc.contributorGilljamm, Berit Harstaden_GB
dc.date.accessioned2018-11-27T13:55:17Z
dc.date.available2018-11-27T13:55:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier1149
dc.identifier.isbn978-82-464-1771-4en_GB
dc.identifier.other2010/01276
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2476
dc.description.abstractFFI deltok i en laboratorieøvelse arrangert av SIBCRA Subgroup” (under ”NAAG/JCG CBRN”), med varighet fra november 2007 til februar 2008. Hensikten var å analysere miljøprøver som kunne inneholde blandinger av både biologiske, kjemiske og radiologiske trusselstoffer (heretter kalt blandede prøver). Øvelsen ble arrangert for å styrke NATOs kompetanse for håndtering av ukjente og/eller blandede prøver. Instituttets deltakelse støttet den interne oppbygningen av en laboratoriekapabilitet for ukjente prøver som kan inneholde kjemiske, biologiske og/eller radiologiske trusselstoffer. Særlig har dette tverrfaglige samarbeidet ført til en helt nødvendig diskusjon omkring, og etablering av, et foreløpig utkast til felles prosedyrer for mottak og håndtering av slike prøver. Øvelsen har dessuten brakt for dagen problemstillinger som oppstår i grensesjiktet mellom de tre laboratoriene (fagfeltene biologi, analytisk kjemi og radiokjemi), og som behøver videre undersøkelser.en_GB
dc.description.abstractIn the period November 2007 to February 2008, FFI participated in a laboratory exercise held under the auspices of NATO’s “SIBCRA Subgroup” (a part of “NAAG/JCG CBRN”). The backdrop for the exercise was NATO’s wish to strengthen the alliance’s competence on handling unknown and/or mixed samples (samples potentially containing biological, chemical and radiological threat agents). FFI’s participation was part of an internal effort to establish an capability for laboratory analyses of unknown samples with the possible content of chemical, biological and/or radiological agents. This interdisciplinary cooperation has in particular led to a necessary discussion on, and the establishment of, a set of draft common procedures for the receipt and handling of such samples. Further, the exercise has helped reveal certain problems that arise in the interface between the three distinct laboratories (the technical disciplines biology, analytical chemistry and radiochemistry), which require further investigations.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleFFIs deltakelse i SIBCRA-laboratorieøvelse for blandede prøver, november 2007 - februar 2008en_GB
dc.subject.keywordNATOen_GB
dc.subject.keywordBeredskapen_GB
dc.subject.keywordPrøvetakingen_GB
dc.subject.keywordLaboratorier - Sikkerheten_GB
dc.source.issue2010/01276en_GB
dc.source.pagenumber37en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record