Show simple item record

dc.contributorHolm, Knut B.en_GB
dc.contributorFykse, Haakonen_GB
dc.date.accessioned2018-11-27T13:31:29Z
dc.date.available2018-11-27T13:31:29Z
dc.date.issued2011-07-04
dc.identifier106501
dc.identifier.isbn978-82-464-1946-6en_GB
dc.identifier.other2011/01276
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2472
dc.description.abstractTo investigate the protective properties of Hesco Concertainer gabions, charges have been detonated against gabions of different sizes. The experiments simulated direct hits of weapons according to threat levels specified in STANAG 2280. Charges were fired against open Hesco units with different fill materials. The materials were frozen. The units were not destroyed by the ordinary charges simulating 120 mm and 155 mm shells, but the shaped charges simulating RPG-7 penetrated the walls. The amount of debris increased with the grain size of the fill material and was largest with the shaped charges. Still the amounts were quite small. Ordinary shell charges were also detonated against a shelter with walls made of Hesco units and a roof of piled steel covered with Hesco cells. The charges produced craters, which did not perforate the wall or the roof. The peak pressures of the first blast wave inside the shelter were measured to between 3 and 5 kPa. A 420 kg TNT charge simulating a car bomb was detonated 20 m from a Hesco wall. The wall consisted of two parts, with one buried 0.5 m below the ground. The pressure was measured 3 m behind the middle of each of the two parts, 1 m above ground level. The peak pressure was 40 kPa behind the highest part and 34 kPa behind the lowest. As these values are the result of reflections, the uneven terrain may explain that the highest pressure is behind the highest part. The positive phase impulse at the two gauges was 520 and 530 Pas. After a second test series is completed, all the test data will be interpreted more thoroughly.en_GB
dc.description.abstractFor å undersøke beskyttelsesevnen til gabioner av type Hesco Concertainer, er det gjort en serie sprengningsforsøk mot gabioner av ulike størrelser. Ladningene som ble detonert, simulerte våpentrusler spesifisert i STANAG 2280. Ladninger ble satt av mot åpne Hesco-enheter med ulike fyllmaterialer. Det var tele i materialene. Veggene ble ikke ødelagt av ordinære ladninger som simulerte 120 mm og 155 mm granater, men bikubeladningene som simulerte RPG-7, trengte gjennom veggene. Mengden av utkast økte med kornstørrelsen i fyllmaterialet og var størst med bikubeladningene. Generelt var imidlertid mengdene ganske små. Ordinære ladninger ble også satt av mot et shelter med vegger av Hesco-enheter og tak av spuntstål dekket med Hesco-elementer. Kratrene som ble dannet av sprengningene, gikk ikke gjennom veggen eller taket. Maksimaltrykkene til den første trykkbølgen inne i shelteret ble målt til mellom 3 og 5 kPa. En ladning på 420 kg TNT som simulerte en bilbombe, ble detonert 20 m fra en Hesco-vegg. Veggen besto av to deler, der den ene delen var gravd 0,5 m ned i bakken. Trykket ble målt 3 m bak midten av hver av de to delene, 1 m over bakken. Maksimaltrykket var 40 kPa bak den høyeste delen av veggen og 34 kPa bak den laveste. Disse verdiene kommer etter at trykkbølgen har reflektert i bakken, så når det høyeste trykket er bak den høyeste veggen, kan det trolig forklares med det ujevne terrenget. Impulsen til positive fasen av trykkbølgen var 520 og 530 Pas ved de to målerne. En grundigere tolkning av forsøksresultatene vil bli gjort etter at en ny forsøksserie er gjennomført.en_GB
dc.titleTest of Hesco shelters November 2010en_GB
dc.subject.keywordBeskyttelsesteknikken_GB
dc.subject.keywordSprengstofferen_GB
dc.source.issue2011/01276en_GB
dc.source.pagenumber30en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record