Show simple item record

dc.contributorHveem, Anne Pernilleen_GB
dc.date.accessioned2018-11-27T13:26:12Z
dc.date.available2018-11-27T13:26:12Z
dc.date.issued2011-04-05
dc.identifier1126
dc.identifier.isbn978-82-464-1940-4en_GB
dc.identifier.other2011/00709
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2470
dc.description.abstract”Long Term Evolution” (LTE) er en ny standard for mobiltelefonsystemer som er utviklet av ”3rd Generation Partnership Project” (3GPP). 3GPP er en frivillig organisasjon mellom operatører og industri fra hele verden. LTE er en trådløs radioaksessteknologi for bredbåndstilknytning med teoretiske bredbåndshastigheter på 100 og 50 Mbit/s henholdsvis ned og opp til basestasjonen, og med frem og tilbake forsinkelse på mindre enn 10 ms. ”Evolved Packet Core” (EPC) er et IP-basert fastnett som knytter LTE-basestasjonene sammen. LTE etterfølger UMTS som igjen etterfølger GSM/EDGE. Det er stor satsning på LTE per dags dato i Europa, Nord-Amerika og Asia. Satsningen på LTE begrunnes først og fremst med at standarden skal gjøre det billigere per megabyte for mobiloperatørene å produsere mobilt bredbånd ved å gjenbruke eksisterende IP-nett, i tillegg til at den også skal levere lavere forsinkelse og høyere båndbredder til kundene. Mange operatører velger LTE også på grunn av sømløs mobilitet mellom GSM/EDGE, UMTS og LTE. Netcom og Telia var de første operatørene i verden som i 2009 satte i drift et LTE-nett. 17 kommersielle LTE-nett er siden satt i drift i 2010. 180 operatører i 70 land investerer i LTE, hvorav det er gjort forpliktende løfter om utbygging av 128 LTE-nett i 52 land. LTE er et rent IP-basert ”Orthogonal Frequency Division Multiple Access” (OFDMA) bredbåndssystem, med høyere datahastigheter, forbedret spektraleffektivitet og redusert forsinkelse som de viktigste egenskapene. Rapporten beskriver ny teknologi og utfordringer på radioaksessdelen, hvor det er lagt vekt på ”Orthogonal Frequency Division Multiplexing” (OFDM) og ”Multiple Input Multiple Output” (MIMO). Begge teknikkene bidrar til høy spektrumsutnyttelse. I tillegg beskriver rapporten det pakkebaserte IP-kjernenettverket EPC og protokollstrukturen til LTE/EPC. Det er fokus på radioaksess og sikkerhet i rapporten. Til slutt får vi innblikk i tjenester, utbygging og utvikling av LTE, og kort om utviklingen av LTE-Advanced som etterfølger LTE.en_GB
dc.description.abstractLong Term Evolution (LTE) is a new standard for mobile telephone systems developed by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP). 3GPP is a voluntary organization of operators and industry from around the world. LTE is a wireless radio access technology for broadband connections with theoretical broadband speeds of 100 and 50 Mbit/s, respectively downlink and uplink, and with round-trip delay of less than 10 ms. Evolved Packet Core (EPC) is an IP-based fixed network that interconnects LTE base stations. LTE is the successor of UMTS which follows the GSM/EDGE. There is considerable focus on LTE today in Europe, North America and Asia. The focus on LTE is because the standard will make it cheaper per megabyte for mobile operators (reusing existing IP networks) to produce mobile broadband; in addition it will deliver lower delay and higher bandwidths to customers. Another main reason to choose LTE is its seamless mobility with GSM/EDGE and UMTS. Netcom and Telia were the first operators in the world to put into operation a LTE network in 2009. 17 commercial LTE networks have been in operation since 2010. 180 operators in 70 countries are investing in LTE, of which commitments for development of 128 LTE networks in 52 countries has been made. LTE is a pure IP packet-based “Orthogonal Frequency Division Multiple Access” (OFDMA) broadband system, with higher data speeds, improved spectral efficiency and reduced delay as the most important properties. The report describes the new technology and challenges on the radio access, where the emphasis is on “Orthogonal Frequency Division Multiplexing” (OFDM) and “Multiple Input Multiple Output” (MIMO). Both techniques contribute to the high spectrum utilization. In addition the report describes the packet-based IP core network EPC and protocol structure of the LTE/EPC. The report has focus on the radio access and security. Finally it looks into services, construction and development of LTE and a short introduction of the development of LTE-Advanced, the LTE successor.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleMobilt bredbånd med LTE : teknologi, sikkerhet, tjenester og utbyggingen_GB
dc.subject.keywordBredbåndsnetten_GB
dc.subject.keywordMobilkommunikasjonen_GB
dc.subject.keywordSikkerheten_GB
dc.source.issue2011/00709en_GB
dc.source.pagenumber70en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record