Show simple item record

dc.contributorNordlund, Ninaen_GB
dc.contributorBenders, Franken_GB
dc.contributorKvadsheim, Petter H.en_GB
dc.date.accessioned2018-11-27T11:29:27Z
dc.date.available2018-11-27T11:29:27Z
dc.date.issued2011-11-15
dc.identifier1199
dc.identifier.isbn978-82-464-1984-8en_GB
dc.identifier.other2011/00685
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2469
dc.description.abstractThe Royal Norwegian Navy has five frigates equipped with 1-8 kHz active sonars. Such sonars are potentially harmful to marine life. Mass strandings of whales have been claimed to be caused by naval sonar exercises. Furthermore, the navy has been met with allegations that fish are also affected. As a way to mitigate this potential problem, FFI has developed a decision aid tool for the Norwegian Navy, SONATE, which will help reduce the potential environmental impact of naval exercises. SONATE is a decision aid tool for use during planning and execution of sonar exercises, with the aim to minimize influence on marine life and conflicts with activities such as fisheries, fish farming, tourism etc. SONATE combines cartographic information on species distribution, fishing activity and fish farms with a set of guidelines that defines precautions to be taken towards vulnerable species and commercial activity when using sonar. SONATE comes in two different editions. The first edition was developed in 2006, and the latest version called SONATE 3.2 (2011) was released in 2011. This first edition is a stand alone software that can be installed on an independent computer. The second edition, which we have called SONATE-WMS, is based on internet technology. Both editions are supporting the Regulations regarding use of active sonar in Norwegian territorial waters efficient of October 1th 2011. Even if the Norwegian Navy mainly is satisfied with the first edition of SONATE, they have expressed that the response time is too long. Also, the Norwegian navy wants a development towards less stand-alone software. This is motivated by the fact that fewer tools will be more efficient, both in use and maintenance. Management of the database and software have been relatively labour intensive and complicated, and there is a need to reduce this before the end of the project at FFI, when the Navy is meant to take over. SONATE WMS will solve many of these issues. SONATE WMS is developed in cooperation with METOC project at FFI, which already supplies the Navy with a selection of cartographic information. The maintenance of SONATE will be simpler, because the major part of the cartographic information in SONATE will be accessed directly from the data supplier (e.g. Institute of Marine Research) and not processed at FFI or within the Navy. The structure of SONATE WMS is mainly finished, but some details in the user interface remains. These things will be completed in parallel with completion of the METOC WMS. Until that we will continue to release SONATE on the old platform, to be sure we deliver a fully usable product. FFI are pleased with the direction of development of SONATE and feels that the decision to work towards a SONATE WMS was the right decision.en_GB
dc.description.abstractDet norske forsvaret har fem fregatter som er utstyrt med 1-8 kHz aktive sonarer. Slike sonarer kan være potensielt skadelig for marint liv. Militære sonarøvelser har blitt beskyldt for å være årsaken til massestranding av hvaler. Det har også kommet fram påstander om at også fisk blir påvirket av militære sonarøvelser. For å prøve å begrense dette potensielle problemet, har FFI for Sjøforsvaret utviklet et beslutningsstøtteverktøy (SONATE), som vil hjelpe til å reduserere de potensielle miljømessige påvirkningene fra marineøvelser. SONATE er et beslutningsstøtteverktøy for bruk under planlegging og utføring av sonarøvelser, med hensikt å minimere påvirkningen på marint liv og konflikter med aktiviteter som industri fiskeri, havbruk, turisme etc. SONATE kombinerer kartfestet informasjon over utbredelsekart, fiskeriaktivitet og oppdrettsanlegg med retningslinjer som definerer hvilke hensyn som bør tas i hvilke områder, med hensyn på sårbare arter og kommersiell aktivitet. SONATE finnes i to ulike utgaver. Den første utgaven har eksistert siden 2006, og i 2011 kom den versjonen vi har kalt SONATE 3.2 (2011). Dette er en frittstående programvare som kan installeres på en PC uten tilkobling til nettverk. Den andre utgaven, som vi har kalt SONATE-WMS, har hovedsakelig blitt utviklet i 2010 og 2011, og er basert på internett-teknologi. Begge utgaver støtter Bestemmelse for bruk av aktiv sonar i norske farvann med ikrafttredelse fra 1.oktober 2011. Selv om Forsvaret i hovedsak er tilfreds med den første utgaven av SONATE, har de uttrykt at responstiden er for lang. Generelt ønsker også Forsvaret en utvikling som går mot å samle flere verktøy i samme plattform. Begrunnelsen for dette er at dette vil spare tid og bli mer oversiktlig. Vedlikeholdet av SONATE har vært relativt arbeidskrevende, og det er behov for å forenkle dette arbeidet, særlig med tanke på at forvaltningen av SONATE etter avslutning av FFI-prosjektet må overtas av Forsvaret selv. SONATE WMS vil løse mange av disse problemene, da denne utgaven er utviklet i samarbeid med METOC prosjektet ved FFI som allerede leverer mange typer kartbasert informasjon til Forsvaret. Vedlikeholdet av SONATE WMS vil bli enklere enn med den første utgaven, fordi mye av den kartbaserte informasjonen hentes direkte fra dataleverandøren og ikke må bearbeides ved FFI. Strukturen på SONATE WMS er hovedsakelig ferdigstilt, men noen detaljer i brukergrensesnittet gjenstår. Dette vill bli fullført i parallell med at METOC WMS utvikles. FFI er fornøyd med retningen på utviklingeen_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleSONATE 2011 - a decision aid tool to mitigate the impact of sonar operations on marine lifeen_GB
dc.subject.keywordSonaren_GB
dc.subject.keywordMiljøpåvirkningen_GB
dc.subject.keywordFiskerien_GB
dc.subject.keywordFisken_GB
dc.subject.keywordHvalen_GB
dc.source.issue2011/00685en_GB
dc.source.pagenumber80en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record