Show simple item record

dc.contributorDombestein, Elinen_GB
dc.contributorGjersøe, Amunden_GB
dc.contributorHjelmervik, Karl Thomasen_GB
dc.contributorKloster, Mortenen_GB
dc.date.accessioned2018-11-26T13:21:55Z
dc.date.available2018-11-26T13:21:55Z
dc.date.issued2011-07-18
dc.identifier266401
dc.identifier.isbn978-82-464-1958-9en_GB
dc.identifier.other2011/00205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2457
dc.description.abstractThe acoustic ray trace model LYBIN uses a broad set of parameters to accurately calculate the probability of detecting objects in a given area under water with the use of sonar technology. As this probability changes with environmental properties, LYBIN rapidly calculates the sonar coverage. LYBIN has become an important tool in both planning and evaluation of maritime operations and the software is already integrated in combat system software, tactical decision aids, and tactical trainers. LYBIN is a well established and frequently used sonar prediction tool owned by the Norwegian Defence Logistic Organisation (FLO). It is in operative use by the Norwegian Navy and has been modified and improved for this purpose for more than 20 years. LYBIN is proven with meas-urements, and has prediction accuracy similar to other acknowledged acoustical models. The calculation kernel of LYBIN is implemented as a software module called LybinCom. In addition there exists a graphical user interface which can be used together with LybinCom to build a stand-alone executable application. This stand-alone executable application is called LYBIN. On behalf of NDLO, the Norwegian Defence Research Institute (FFI) has been responsible for testing, evaluation and further development of LYBIN since the year 2000. During this period, several new versions have been released. LYBIN 6.0 was released in august 2009. This document is a user guide for LYBIN 6.0.en_GB
dc.description.abstractLYBIN bruker et bredt spekter av parametre for å gjøre en nøyaktig beregning av sannsynligheten for å oppdage objekter under vann ved hjelp av sonarteknologi. Når miljøet endrer seg, kan LYBIN raskt beregne den nye sonardekningen. LYBIN har blitt et viktig verktøy i både planlegging og evaluering av maritime operasjoner, og programvaren er allerede integrert i kampsystem, beslutningsverktøy og treningssimulatorer. LYBIN er et vel etablert og mye brukt sonarprediksjonsverktøy eid av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Det brukes operativt av Sjøforsvaret, og har blitt modifisert og forbedret for denne type bruk i mer enn 20 år. LYBIN er verifisert mot målinger av transmisjonstap og gjenklang, og har like god prediksjonsnøyaktighet som andre anerkjente akustiske modeller. LYBINs beregningskjerne er implementert som en software modul kalt LybinCom. I tillegg eksisterer det et grafisk brukergrensesnitt som sammen med LybinCom kan brukes for å bygge en frittstående eksekverbar applikasjon. Det er denne frittstående applikasjonen som kalles LYBIN. FFI har på vegne av FLO vært ansvarlig for test, evaluering og videreutvikling av LYBIN siden 2000. I løpet av denne perioden har flere nye versjoner blitt utgitt. LYBIN 6.0 ble utviklet ferdig i august 2009. Dette dokumentet er en brukermanual for LYBIN 6.0.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleLYBIN 6.0 - user manualen_GB
dc.subject.keywordAkustikken_GB
dc.subject.keywordSonar - Analyseen_GB
dc.subject.keywordModellering og simuleringen_GB
dc.subject.keywordProgrammering (Databehandling)en_GB
dc.source.issue2011/00205en_GB
dc.source.pagenumber73en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record