Show simple item record

dc.contributorMarthinussen, Elinen_GB
dc.contributorRutledal, Frodeen_GB
dc.contributorEggereide, Bården_GB
dc.contributorHennum, Alf Christianen_GB
dc.date.accessioned2018-11-26T13:18:16Z
dc.date.available2018-11-26T13:18:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier1122
dc.identifier.isbn978-82-464-1871-1en_GB
dc.identifier.other2010/02530
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2455
dc.description.abstractThe Faryab Survey Wave 2 was conducted October/November 2010 by the agency Afghan Center for Socio-Economic and Opinion Research (ACSOR). The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in cooper-ation with the Norwegian-led Provincial Reconstruction Team Maimana (PRT Maimana). It consists of approximately 50 questions covering the three main areas: security, development and governance, in line with both the Norwegian and the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) strategies. In total, 1182 people in Faryab were interviewed. These ranged between 18 and 80 years old. 50 % of the respondents were male and 50 % female. The result from the survey shows a split perception on the security situation in Faryab. The national security forces, ANP and ANA, are seen as important security actors. Still, the majority believes neither the police nor the army can operate by themselves and need the support from international forces. Almost half of the respondents say that aid projects (that have benefited the community) have been implemented in their area the last year. The biggest problems in the province are unemployment and lack of water. The good impression of the provincial government may come as a surprise seeing that 4 out of 5 state that corruption is a problem amongst the provincial government officials. Despite the significant number of respondents in the survey, every poll suffers from limitations and biases. To reduce the uncertainty and gain a better picture of development trends over time, FFI has an ambition to conduct such surveys regularly.en_GB
dc.description.abstractFaryab Survey Wave 2 ble gjennomført i oktober/november 2010 av Afghan Center for Socio-Economic and Opinion Research (ACSOR). Spørreskjemaet som ble brukt er utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med det norsk-ledede Provincial Reconstruction Team Maimana (PRT) Maimana. Meningsmålingen består av ca. 50 spørsmål som dekker de tre hovedområdene: sikkerhet, utvikling og styresett, i tråd med strategiene som er lagt av de norske myndighetene og den NATO-ledede International Security Assistance Forces (ISAF). Total ble 1182 personer intervjuet i Faryab. Disse var mellom 18 og 80 år. 50 % av respondentene var menn og 50 % kvinner. Resultatet av meningsmålingen viser en delt oppfatning av sikkerhetssituasjonen i Faryab. De nasjonale sikkerhetsstyrkene blir sett på som viktige sikkerhetsaktører. Likevel mener flertallet at verken politiet eller hæren kan operere på egen hånd, men har behov for støtte fra internasjonale styrker. Nesten halvparten av respondentene sier at bistandsprosjekter har vært gjennomført i deres område det siste året. De største problemene i provinsen er arbeidsledighet og tilgang på vann. Det gode inntrykket av den provinsielle regjeringen er overraskende da omtrent 4 av 5 mener korrupsjon er et problem blant de provinsielle myndigheter. På tross av det betydelige antall respondenter som ble intervjuet, er enhver spørreundersøkelse beheftet med begrensninger og usikkerhet. For å redusere usikkerheten og få et bedre bilde av utviklingstendensene over tid legger derfor FFI opp til å gjennomføre slike undersøkelser regelmessig i Faryab.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleFaryab survey : wave 2en_GB
dc.subject.keywordAfghanistanen_GB
dc.subject.keywordOperasjonsanalyseen_GB
dc.subject.keywordOpinionsundersøkelseren_GB
dc.source.issue2010/02530en_GB
dc.source.pagenumber20en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record