Show simple item record

dc.contributorMarthinussen, Elinen_GB
dc.contributorRutledal, Frodeen_GB
dc.contributorEggereide, Bården_GB
dc.contributorHennum, Alf Christianen_GB
dc.date.accessioned2018-11-26T13:04:49Z
dc.date.available2018-11-26T13:04:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier1122
dc.identifier.isbn978-82-464-1869-8en_GB
dc.identifier.other2010/02511
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2453
dc.description.abstractThe Faryab Survey Wave 1 was conducted late April 2010. The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in cooperation with the Norwegian-led Provincial Reconstruction Team (PRT) Maimana. It consists of approximately 50 questions covering the three main areas: security, development and governance, in line with both the Norwegian and the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) strategies. In total, 1069 people in Faryab were interviewed. These ranged between 18 to 80 years old. 53 % of the respondents were male and 47 % female. The result from the survey shows a fairly positive perception on the security situation in Faryab. The national security forces, ANP and ANA, are seen as important security actors. Still, the majority believes neither the police nor the army can operate by themselves and need the support from international forces. Almost half of the respondents say that aid projects (that have benefited the community) have been implemented in the area the last year. The biggest problems in the province are unemploy-ment and lack of electricity. The good impression of the provincial government may come as a surprise seeing that 3 out of 4 state that corruption is a problem amongst the provincial government officials. Despite the significant number of respondents in the survey, every poll suffers from limitations and biases. Faryab Survey Wave 1 gives a picture of the situation as it was in April 2010. To reduce the uncertainty and gain a better picture of development trends over time, FFI has an ambition to conduct such surveys regularly.en_GB
dc.description.abstractFaryab Survey Wave 1 ble gjennomført i april 2010. Spørreskjemaet som ble brukt er utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med det norsk-ledede Provincial Reconstruction Team (PRT) Maimana. Meningsmålingen består av ca. 50 spørsmål som dekker de tre hoved-områdene: sikkerhet, utvikling og styresett, i tråd med strategiene som er lagt av de norske myndigheter og den NATO-ledede International Security Assistance Force (ISAF). Totalt ble 1069 personer i Faryab intervjuet. Disse var mellom 18 og 80 år. 53 % av respondent-ene var menn og 47 % kvinner. Resultatet av meningsmålingen viser en relativ positiv oppfatning av sikkerhetssituasjonen i Faryab. De nasjonale sikkerhetsstyrkene blir sett på som viktige sikkerhetsaktører. Likevel mener flertallet at verken politiet eller hæren kan operere på egen hånd, men har behov for støtte fra internasjonale styrker. Nesten halvparten av respondentene sier at bistandsprosjekter har vært gjennomført i området det siste året. De største problemene i provinsen er arbeidsledighet og mangel på elektrisitet. Det gode inntrykket av den provinsielle regjeringen er overraskende da hele 3 av 4 mener korrupsjon er et problem blant de provinsielle myndigheter. På tross av det betydelige antall respondenter som ble intervjuet, er enhver spørreundersøkelse beheftet med begrensninger og usikkerhet. Faryab Survey Wave 1 gir et bilde av situasjonen slik den var i april 2010. For å redusere usikkerheten og få et bedre bilde av utviklingstendensene over tid legger derfor FFI opp til å gjennomføre slike undersøkelser regelmessig i Faryab.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleFaryab survey : wave 1en_GB
dc.subject.keywordAfghanistanen_GB
dc.subject.keywordOperasjonsanalyseen_GB
dc.subject.keywordOpinionsundersøkelseren_GB
dc.source.issue2010/02511en_GB
dc.source.pagenumber19en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record