Show simple item record

dc.contributorLangsæter, Toren_GB
dc.date.accessioned2018-11-26T10:15:57Z
dc.date.available2018-11-26T10:15:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier1189
dc.identifier.isbn978-82-464-1908-4en_GB
dc.identifier.other2010/01935
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2443
dc.description.abstractNATO Network Enabled Capability Command and Control Maturity Model (forkortet N2C2M2) er en modell utviklet av Nato RTO gruppen SAS-065. Modellen bør få stor betydning for den videre utforsking og utvikling av kommando og kontroll av nettverksbaserte operasjoner. I denne rapporten beskrives hovedtrekkene i N2C2M2 med tanke på de anvendelser denne modellen kan ha i det norske forsvar, spesielt i utviklingen av et NbF. Modellen definerer fem modenhetsnivåer for kommando og kontroll i et såkalt fellesskap (for eksempel i en koalisjon). Basis for definisjonen av modenhetsnivåene er fem K2-tilnærminger beskrevet ut fra graden langs tre hoveddimensjoner: • Distribusjon av beslutningsmyndighet • Samhandling • Distribusjon av informasjon K2-tilnærmingene danner på denne måten en kjede med økende grad av såkalt nettverks-sentrisitet fra Conflicted C2, gjennom De-Conflicted C2, Coordinated C2, Collaborative C2 til Edge C2. Den sentrale ideen i modellen er at økende grad av nettverks-sentrisitet øker potensialet for effektivitet i løsningen av fellesskapets målsetting. Øket nettverks-sentrisitet koster imidlertid og det vil ikke nødvendigvis være mulig eller ønskelig å velge eller tilstrebe en K2-tilnærming med høyere grad av nettverks-sentrisitet. Kostnadene vil være økonomiske, høye kompetanse-krav, krav om gjensidig tillit, lempning av sikkerhetsrutiner og så videre. Forsvaret står overfor store utfordringer i utviklingen av et Nettverksbasert Forsvar (NbF). En vurdering av de kostnader som kan avledes N2C2M2 for å nå NbF Grad 3, eller høyere NML, kan vise seg å være urealistisk høye. Det begrepsapparat som N2C2M2 representerer kan tjene som en grov men grunnleggende basis for en balansert vurdering av nødvendige prioriteringer og justeringer og således et nyttig supplement til beskrivelsen av NbF gradene i utviklingen mot et NbF. Et nettverksbasert forsvar vil i alle tilfeller måtte utvikles over tid og kreve mye forskning og eksperimentering. N2C2M2 kan benyttes som en rettledning for å velge ut de problemstillinger det er viktigst å få svar på i et helhetsperspektiv og vil således kunne være et rammeverk for å skaffe seg innsikt i utviklingen av C2 i en nettbasert verden.en_GB
dc.description.abstractNATO Network Enabled Capability Command and Control Maturity Model (abbreviated N2C2M2) is a model developed by the NATO research team SAS-065. This model is expected to be important for the exploration and development of network based command and control (C2). In this report the main features of N2C2M2 is described, with the main purpose of indicating possible use of the model by the Norwegian Defence, particularly in the development process towards a network based Defence (NbF). N2C2M2 defines five maturity levels for C2 of what is termed a collective. Definition of the maturity levels is based on five C2 approaches described by specifying degrees of fulfillment in the three main dimensions: • Distribution of decision rights • Interaction patterns • Distribution of information In this way the C2 approaches are organized as an ordered chain with increasing network centricity ranging from an approach termed Conflicted C2 to an approached termed Edge C2. A central idea of the model is that increased network centricity increases the potential of increased effectiveness in achieving the objective of the collective. However, increased network centricity is associated with costs. These costs may be economic costs, high competence requirements, requirements of mutual trust, increased security risk etc. Rational considerations, weighting costs against potential effectiveness, combined with considerations on the nature (complexity) of expected operations, may result in selection of a less network centric C2 approach. Development of a Norwegian NbF is a challenge. It may well be that the N2C2M2 derived costs necessary to reach the vision NbF Grade 3 may be unrealistically high. The terms and concepts of N2C2M2 may be well suited as basis of the initial crude, but balanced, evaluation of necessary prioritizations and adjustments of ambitions. In this way N2C2M2 may serve as a useful complement to the description of the NbF Grades in the development towards NbF. Development of a network based defence will have to take time and will require extensive research and experimentation. N2C2M2 may be used in the process of selecting the problem areas most critical to the progress of the development process. The model may in this way function as a general basic framework for C2 research and experimentation in a network based environment.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleNATO NEC C2 Maturity Model (N2C2M2) og utviklingen av et nettverksbasert forsvar (NbF)en_GB
dc.subject.keywordKommando og kontrollen_GB
dc.subject.keywordOrganisasjonsutviklingen_GB
dc.subject.keywordNettverksteknologien_GB
dc.source.issue2010/01935en_GB
dc.source.pagenumber31en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record