Show simple item record

dc.contributorFinsnes, Cecilieen_GB
dc.date.accessioned2018-11-23T13:21:53Z
dc.date.available2018-11-23T13:21:53Z
dc.date.issued2010
dc.identifier1067
dc.identifier.isbn978-82-464-1757-8en_GB
dc.identifier.other2010/00960
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2426
dc.description.abstractThis report gives an overview of the content and organization of the database of jihadi propaganda videos compiled by FFI’s Terrorism Research Group. This, in turn, gives an impression of the kind of audiovisual jihadi propaganda material that has been published by jihadi actors. The videos are issued by al-Qaida, al-Qaida-affiliated groups, or other groups adhering to the same global salafi-jihadi ideology. The oldest videos in the database date back to 2000, but most videos were released after 2003 as video format was increasingly used as a means of propaganda from that period onwards. The videos have several functions, including recruitment, seeking support for the jihadi cause, boosting the morale of fighters, deterrence of the enemy, and military instructions. The overall purpose of the videos seems to be propaganda, and only a relatively small portion of the videos serve military training purposes. From the figures presented in this report, some points can be made about the types of videos that are most numerous in the FFI database. The majority of the videos are from (or about) Iraq, and many are also from (or about) Afghanistan. The media production company of al-Qaida – al-Sahab, and the various media companies of al-Qaida in Mesopotamia (Iraq) have produced the majority of the videos. Nearly half of the videos are categorized as operational videos – videos showing an attack. The most frequent types of attacks shown are IED/roadside bomb attacks on military vehicles and rocket attacks on military bases, but such films can also show suicide attacks and assaults on military bases or police stations. The second largest genre is promotion/ propaganda, which often consists of elaborate productions portraying the suffering of Muslims and arguing that armed jihad is the only viable solution. This genre is followed by ideology – which primarily consists of video speeches by al-Qaida leaders. Although the videos in the FFI database do not represent a scientifically random sample of all available jihadi videos, the numbers nevertheless give an indication of the types and quantities of videos produced and distributed on jihadi web sites. A comparison with the Jihad Archive, a large Internet based collection of jihadi videos compiled by jihadi supporters, shows a correlation between the content of the FFI database and the content on that web site. Whereas the report is first and foremost a presentation of the content of the FFI database, it is also useful for anyone seeking to acquire a general idea of the audio-visual jihadi propaganda material circulating on the Internet.en_GB
dc.description.abstractFormålet med rapporten er å presentere innholdet i Terra-prosjektets database over jihadistiske propagandafilmer for dermed å gi et generelt inntrykk av det audio-visuelle jihadistiske propagandamaterialet som eksisterer. Dette innebærer å gi et overblikk over hvilke typer filmer som registreres i databasen og hvordan de kategoriseres. Filmene er utgitt av al-Qaida, grupper tilknyttet al-Qaida eller andre grupper med den samme globale salafi-jihadistiske ideologi. Databasens eldste filmer er fra 2000, men de fleste filmene er publisert etter 2003, ettersom bruken av film som propagandaverktøy økte fra dette tidspunktet. Filmene har flere funksjoner. De skal søke ideologisk støtte, rekruttere, styrke jihadisters moral, avskrekke fienden og tilby militærteknisk instruksjon. Filmenes overordnede formål er propaganda, og et relativt lite antall er viet militær opplæring og våpeninstruksjon. Rapporten presenterer en oversikt over hvilke typer filmer som finnes i databasen og hvordan de fordeler seg utover forskjellige kategorier som gruppe, land, genre m.m. Den viser blant annet at et flertall av filmene i FFIs database er fra (eller om) Irak. En stor andel er også fra (eller om) Afghanistan. Al-Qaidas medieselskap al-Sahab og al-Qaida i Mesopotamia (Irak) sine mediebyråer har produsert flertallet av filmene i databasen. Når det gjelder genre, er nærmere halvparten av filmene karakterisert som operasjonelle, d.v.s. filmer som dokumenterer angrep. Dette er oftest veibombeangrep mot militærkjøretøyer og rakettangrep mot baser, men kan også være selvmordsangrep eller storming av baser og politistasjoner. Den nest største kategorien er filmer klassifisert som promotering/propaganda – ofte komplekse produksjoner som fremstiller muslimers lidelser og argumenterer for at væpnet jihad er den eneste løsningen. Denne genren er etterfulgt av ideologi – filmer som viser ideologiske taler av al-Qaida-ledere. Filmene i databasen utgjør ikke et vitenskaplig representativt utvalg av all tilgjengelig jihadistisk videoproduksjon, men tallene gir likevel et generelt inntrykk av hva slags videoer som publiseres av al-Qaida og relaterte aktører. Dette kommer til syne i en sammenligning med et Internett-arkiv kalt Jihad Archive, som drives av jihad-sympatisører og som inneholder en svært stor samling jihadistiske propagandafilmer. Sammenligningen viser et betydelig samsvar i innholdet mellom FFIs database og Jihad Archive. Rapporten er i første rekke en presentasjon av FFI-databasens innhold, men er også nyttig for den som ønsker å danne seg et generelt bilde av det audio-visuelle jihadistiske propaganda-materialet som sirkulerer på internett.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleWhat is audio-visual jihadi propaganda? - an overview of the content of FFIs jihadi video databaseen_GB
dc.subject.keywordIslamismeen_GB
dc.subject.keywordTerrorismeen_GB
dc.subject.keywordPropagandaen_GB
dc.source.issue2010/00960en_GB
dc.source.pagenumber38en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record