Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Strand, Kari Rørenen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Lillekvelland, Tobiasen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Eggereide, Bården_GB
dc.contributor.authorAuthor::Pay, Jan H.en_GB
dc.date.accessioned2018-11-22T10:19:42Z
dc.date.available2018-11-22T10:19:42Z
dc.date.issued2018-03-05
dc.identifier1366
dc.identifier1366
dc.identifier.isbn978-82-464-3043-0en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2420
dc.description.abstractI enkelte yrker har de ansatte såkalte særaldersgrenser. Dette innebærer at de kan ta ut alderspensjon ved en bestemt alder før de fyller 67 år. Militært tilsatte har en slik særaldersgrense på 60 år. Den har ikke vært endret siden tidlig på syttitallet. Demografisk har Norge endret seg de siste tiårene. Nordmenn har bedre helse og lever lengre som fører til at befolkningen blir eldre. En eldre befolkning vil gi økte utgifter til pensjon, helse og omsorg. Behovet for arbeidskraft vil dermed øke i fremtiden. Disse utviklingstrekkene vil føre til forventinger om at hele arbeidsstyrken må jobbe lenger, inkludert militært personell. Formålet med denne rapporten er å kartlegge i hvilken grad militært tilsatte som går av med særaldersgrense har evne og vilje til videre deltagelse i arbeidslivet. Høsten 2016 utførte FFI en spørreundersøkelse rettet mot militært personell pensjonert i tidsrommet 2005–2015. Spørreundersøkelsen ble utført som et strukturert telefonintervju. Våre respondenter var på intervjutidspunktet i aldersspennet 58 til 71 år. Andelen som var i arbeid, var 65 prosent både i hele utvalget, og blant dem som var 67 år eller yngre. Vi finner ingen sammenheng mellom alder og om respondentene er i jobb. Imidlertid viser våre analyser at antall arbeidstimer i uken synker med økende alder. Av dem som er i jobb oppgir 84 prosent at det var lett å finne ny jobb, og hele 56 prosent opplever at kompetansen deres er etterspurt utenfor Forsvaret. For gruppen som ikke er i jobb, er dette bildet annerledes – i underkant av 20 prosent sier at de tror det ville vært lett å finne seg en jobb hvis de ønsket det. Nesten åtte av ti ville fortsatt i Forsvaret på heltid eller deltid hvis det hadde vært en mulighet da de nådde dagens avgangsalder. Omtrent halvparten kunne tenkt seg å jobbe til normal pensjonsalder (67 år) eller lenger. Kun 19 prosent oppgir at de ikke kunne ha tenkt seg å fortsette i Forsvaret etter 60 år. Helse er en viktig faktor i valget om å fortsette i yrkeslivet. Flertallet vurderer sin egen helse i dag som god. De mener at tjenesten i Forsvaret ikke har påført dem så stor belastning hverken psykisk eller fysisk at det har gått utover helsen. I tillegg oppgir så godt som alle at hverken fysikk eller psyke ville vært en begrensende faktor dersom de skulle fortsatt i sin siste stilling i Forsvaret utover dagens aldersgrense på 60 år. Mange av respondentene trekker frem at dagens særaldersgrense oppleves for lav og at de ønsker en mer fleksibel ordning med større individuell frihet.en_GB
dc.description.abstractThe general age limit for retirement in Norway is 70 years. However, lower age limits can be drawn for certain occupations; among those are military personnel where the current mandatory retirement age is 60 years. This age limit has not been changed since the early seventies. The demographic changes in Norway are an ageing population, increased labor demand, better health and increased life expectancy. This development will pose expectations that the total national workforce must work longer, including military personnel. It is expected that there will be several changes in the future with regard to the current pension system and the early retirement age limits. For that reason the Norwegian Ministry of Defence initiated an enquiry of the mandatory retirement age in the Norwegian Armed Forces. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has provided analytical support. In autumn 2016 we conducted a survey of a representative sample of officers who retired during the period 2005–2015. The aim was to map how many of the officers that continued working in other jobs after retiring from the Norwegian Armed Forces. The survey was conducted as a telephone interview with closed-ended questions followed by response options. The findings show that two out of three of the officers in the age range 57 to 67 continue working in other jobs after their retirement from the Norwegian Armed Forces. We find no correlation between age and the likelihood for continuing working. However, the average number of working hours per week declines with increasing age. The majority of respondents state that health would not have been an obstacle for staying longer in the position they were holding towards the end of their career. Eight out of ten of the officers would have continued working in the Norwegian Armed Forces if there had been an opportunity when they retired.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Personellen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Pensjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Aldersgrenseren_GB
dc.title“De gylne årene mellom 60 og 67 år” – en analyse av videre deltagelse i yrkeslivet for militært tilsatte pensjonert i tidsrommet 2005–2015en_GB
dc.source.issue17/016931en_GB
dc.source.pagenumber48en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record