Show simple item record

dc.contributorSkogstad, Arne K.en_GB
dc.date.accessioned2018-11-22T08:23:31Z
dc.date.available2018-11-22T08:23:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier1094
dc.identifier.isbn978-82-464-1737-0en_GB
dc.identifier.other2010/00466
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2411
dc.description.abstractI prosjekt 1094 Støtte til utarbeidelse av konseptuell løsing for framtidig undervannsbåtkapabilitet har FFI gjort en næringsstrategisk vurdering av de konseptuelle løsningene. Alternativene til undervannsbåt innebærer nye strukturelementer eller omfattende robustifisering av eksisterende plattformer og er såpass vagt formulert at de bør gjennom nye utredninger. Denne rapporten berører derfor i liten grad den alternative strukturen men fokuserer på undervannsbåtalternativet. Med utgangspunkt i Forsvarsdepartementets generelle næringspolitiske føringer gir rapporten en kort oversikt over den nasjonale, industrielle kompetansen knyttet til undervannsdomenet, både i og utenfor forsvarsindustrien. I tillegg gis en kort oversikt over forskningsprosjekter ved FFI som kan tenkes å ha betydning for en eventuell fremtidig undervannsbåtanskaffelse. Rapporten konkluderer med at kontakten med industrien må etableres umiddelbart etter at den konseptuelle løsningen er valgt.en_GB
dc.description.abstractIn accordance with The Norwegian Ministry of Defence Industrial Policy guidelines, major procurement project shall benefit the Norwegian industry and the Norwegian society. This report outlines the industrial possibilities connected to a possible future submarine procurement program. If the submarine capability is replaced by other elements in the defence structure, the report only give some preliminary indications of the industrial path to follow. The report also briefly describes some research projects at FFI which may be of interest for future submarine development. The report recommends the Ministry of Defence to start detailed discussions with industry as soon as an option has been selected.en_GB
dc.titleNæringsstrategisk vurdering knyttet til konseptuell løsning for UVB-kapasitet etter 2020en_GB
dc.subject.keywordForskning og industrien_GB
dc.subject.keywordUndervannsbåteren_GB
dc.source.issue2010/00466en_GB
dc.source.pagenumber28en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record