Show simple item record

dc.contributorBosseng, Mortenen_GB
dc.contributorDombestein, Elinen_GB
dc.contributorGjersøe, Amunden_GB
dc.date.accessioned2018-11-22T08:21:28Z
dc.date.available2018-11-22T08:21:28Z
dc.date.issued2010
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1707-3en_GB
dc.identifier.other2010/00411
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2410
dc.description.abstractThe acoustic ray trace model LYBIN is a well established and frequently used sonar prediction model owned by the Norwegian Defence Logistic Organisation. The model is used aboard navy vessels as well as in training situations on shore. LYBIN has become an important tool in both planning and evaluation of maritime operations, and earlier versions are already integrated in combat system software, tactical decision aids and tactical trainers. The calculation kernel of LYBIN is now implemented as a software module called LybinCom. In addition there exists a graphical user interface which is used together with LybinCom to build a stand alone executive application. We call this application LYBIN. LybinCom has two different interfaces for data exchange with other software. The two interfaces are the binary interface and the eXtensible Markup Language (XML) interface. The binary interface enables fast transportation of large amounts of data to and from LybinCom. The XML interface is not as fast, but is more robust because the format of the input files is not as strict. The XML interface discards any parts of the input file it does not recognize. On behalf of NDLO, the Norwegian Defence Research Institute (FFI) has been responsible for testing, evaluation and further development of LYBIN since the year 2000. During this period, two new versions of LYBIN have been released. LYBIN 6.0 was released in august 2009. This document is a test report for LYBIN 6.0. Most functional requirements to LYBIN 6.0 are tested well. When it comes to non-functional requirements, some of the requirements are not tested or excluded from scope. In addition, extensive verification tests are run through both interfaces. These are programmed in C#. Some areas related to performance, value ranges and error handling should be further tested.en_GB
dc.description.abstractDen akustiske strålegangsmodellen LYBIN er en etablert og mye brukt sonar ytelsesmodell som eies av Forsvarets Logistikkorganisasjon. Modellen brukes både ombord på marinefartøy og i treningssituasjoner på land. LYBIN er blitt et viktig verktøy både i planlegging og evaluering av maritime operasjoner, og tidligere versjoner er allerede integrert i programvare for kampsystem, taktisk beslutningsstøtte og taktiske trenere. LYBINs beregningskjerne er nå implementert som en softwaremodul kalt LybinCom. I tillegg eksisterer det et grafisk brukergrensesnitt som sammen med LybinCom brukes for å bygge en frittstående eksekverbar applikasjon. Vi kaller denne frittstående applikasjonen for LYBIN. LybinCom har to ulike grensesnitt for datautveksling med annen programvare. De to grensesnittene er det binære grensesnittet og eXtensible Markup Language (XML) grensesnittet. Det binære grensesnittet muliggjør rask transport av store mengder data til og fra LybinCom. XML grensesnittet er ikke like raskt, men er mer robust fordi formatet til inputfilene ikke er så rigid. XML grensesnittet forkaster de delene av inputfila det ikke gjenkjenner. FFI har på vegne av FLO vært ansvarlig for test, evaluering og videreutvikling av LYBIN siden år 2000. I løpet av denne perioden har to nye versjoner blitt utgitt. LYBIN 6.0 ble utgitt i august 2009. Dette dokumentet er en testrapport for LYBIN 6.0. De fleste funksjonelle systemkrav til LYBIN 6.0 er testet godt. Når det gjelder ikke-funksjonelle krav er det ikke like god dekningsgrad. Omfattende verifikasjonstesting programmert i C# er gjennomført via begge grensesnitt. Områder relatert til ytelse, verdiområder og feilhåndtering bør testes videre.en_GB
dc.titleLYBIN 6.0 : test reporten_GB
dc.subject.keywordAkustisk deteksjonen_GB
dc.subject.keywordModellering og simuleringen_GB
dc.subject.keywordProgrammering (Databehandling)en_GB
dc.source.issue2010/00411en_GB
dc.source.pagenumber67en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record