Show simple item record

dc.contributorParmer, Marthe Petrineen_GB
dc.contributorKarsrud, Toveen_GB
dc.contributorJohnsen, Arnten_GB
dc.contributorRossland, Helle Kristinen_GB
dc.contributorNordås, Silje V.en_GB
dc.contributorLarsen, Anitaen_GB
dc.contributorMyran, Anneen_GB
dc.contributorVoie, Øyvind Alberten_GB
dc.date.accessioned2018-11-21T12:06:12Z
dc.date.available2018-11-21T12:06:12Z
dc.date.issued2010
dc.identifier1089
dc.identifier.isbn978-82-464-1857-5en_GB
dc.identifier.other2010/00398
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2386
dc.description.abstractTo forskjellige tiltak for å redusere innholdet av eksplosiver i forurenset jord har blitt testet ut i felt. Metodene er kjemisk behandling ved kalking og biologisk nedbrytning ved kompostering. Undersøkelsene har vært en del av et innledende studie for å se på metoder aktuelle som remedieringsteknikker i norske skyte- og øvingsfelt. Kalking av eksplosivforurensende områder er en billig og effektiv metode som kan egne seg for norske forhold. Metoden har vist seg effektiv med hensyn på å bryte ned eksplosivrester i jord i flere amerikanske studier. En viktig fordel er at metoden kan brukes direkte på stedet. En unngår dermed å grave dypt i jorden for å fjerne masse noe som medfører en fare for å støte på blindgjengere. Kalking ble testet ut i laboratorieforsøk, før det ble etablert forsøk i felt på demoleringsplassen i Svånådalen i Hjerkinn skyte- og øvingsfelt. Biologisk nedbrytning ved kompostering ble kun testet ut i felt etter at de forskjellige forsøksparameterne ble bestemt ut fra et litteraturstudie. I kalk- og kompostområdene ble det også plassert ut flere partikler av eksplosiver med kjent vekt, for å undersøke hvordan de to tiltakene ville påvirke disse over tid. Forsøksområdene ble prøvetatt ved start, samt 6 og 12 uker etter forsøksetablering. Foreløpig peker resultatene på at det har vært en nedgang i eksplosivinnhold både i kalket og kompostert område, og det kan se ut til at tiltakene kan ha en effekt på konsentrasjonen av TNT i jorden. Det viser seg derimot også at det har vært en nedgang i eksplosivinnholdet i kontrollområdet, der en bare hadde krafset opp jorden. I jorda behandlet med kalk, ble noen av eksplosivene degradert under ekstraksjon. Dette har mest sannsynlig en innvirkning på resultatene, og må undersøkes nærmere i videre studier. Den heterogene fordelingen av eksplosivforurensning samt problemer med ekstraksjon før analyse gjør at det på nåværende tidspunkt blir for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner, og det anbefales at forsøkene følges over lengre tid, og at det tas fler prøver i neste feltsesong.en_GB
dc.description.abstractTwo different techniques to decrease contamination from explosives in soils have been tested in this laboratory and field study. The tests have been part of a preliminary study to evaluate methods suitable for remediation of explosive contaminated soil in Norwegian shooting ranges. The methods tested where composting and alkaline hydrolysis by addition of hydrated lime to the soil. Test parameters for the addition of hydrated lime were determined in laboratory experiments with soil collected from several Norwegian shooting ranges. Parameters used in the compost experiment where based on a literature study. The field experiments were carried out at an old demolition site within Hjerkinn shooting range. The soil at the demolition site is heavy contaminated with high levels of several different explosives. The areas treated with lime and compost where sampled at start, and after 6 and 12 weeks. Preliminary results show that there have been small decreases in the contamination levels, especially of TNT. There has also been a small decrease of TNT in the control area. In the soil treated with lime, some of the explosives where degraded during extraction. This issue has to be investigated further. It is at this time too early to draw any final conclusions. It is recommended that the experiments are followed over a longer period of time and that the test areas are sampled again after one year.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleTiltak på eksplosivforurenset grunn : innledende studier på laboratoriet og i felten_GB
dc.subject.keywordSprengstofferen_GB
dc.subject.keywordJordbunn - Forurensningen_GB
dc.subject.keywordSkytefelten_GB
dc.subject.keywordKompostering (Mikrobiologi)en_GB
dc.subject.keywordHydrolyseen_GB
dc.source.issue2010/00398en_GB
dc.source.pagenumber38en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record