Show simple item record

dc.contributorFarsund, Bodil Hvesseren_GB
dc.date.accessioned2018-11-21T11:59:22Z
dc.date.available2018-11-21T11:59:22Z
dc.date.issued2010
dc.identifier1126
dc.identifier.isbn978-82-464-1799-8en_GB
dc.identifier.other2010/01347
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2383
dc.description.abstractI dag er det en rivende utvikling innen infrastrukturer for elektronisk kommunikasjon. Trenden er at sivile og militære kommunikasjonsinfrastrukturer smelter sammen, både i forhold til teknologibruk og anvendelse. Sivile kommunikasjonsteknologier vil dermed få større betydning for Forsvaret i tiden fremover. På bakgrunn av dette vil det ved Forsvarets forskningsinstitutt gjøres studier av noen utvalgte relevante sivile systemer og teknologier for elektronisk kommunikasjon. I denne rapporten beskrives WiMAX. WiMAX står for Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMAX er en trådløs aksessteknologi for bredbåndstilknytning. I dag er det to versjoner av denne teknologien som blir bygd ut. De blir vanligvis omtalt som stasjonær og mobil WiMAX. De bygger på henholdsvis IEEE 802.16-2004- og IEEE 802.16e-2005-standardene. Den kanskje viktigste egenskapene til WiMAX-teknologien er høy spektrumsutnyttelse i mange ulike miljøer. Rapporten beskrivelser fysisk lag, og spesielt orthogonal frequency division multiplexing og multiple input multiple output antenneteknikker. Disse teknikkene bidrar spesielt til høy spektrumsutnyttelse. Andre tema som rapporten omhandler er media access control-laget og WiMAX Forum sin referansemodell for nettverksarkitektur. Sikkerhet og sårbarhet, og lokasjonsbaserte tjenester er av spesiell interesse, og er derfor beskrevet mer detaljert. Avslutningsvis følger status på utbygging.en_GB
dc.description.abstractToday the infrastructures for electronic communication is developing tremendously. The tendency is that commercial and military infrastructures for electronic communication are converging, in case of both technology utilization and applications. Commercial communications technology will have a greater impact on the Norwegian Defence in times to come. With this background the Norwegian Defence Research Establishment will study some selected relevant commercial systems and technologies for electronic communication. In this report WiMAX is being described. WiMAX stands for Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMAX is a technology for broadband wireless access. There are two versions of the technology that is being deployed today. They are commonly called fixed and mobile WiMAX, and refer to the IEEE 802.16-2004 and IEEE 802.16e-2005 standards respectively. The most important property of the WiMAX-technologies is high spectrum utilization in very different environments. This report describes the physical layer, and particularly orthogonal frequency division multiplexing and multiple input multiple output antenna techniques. They are of special importance. Other topics in the report are the media access control layer and the network reference model developed by WiMAX Forum. Security and vulnerability, and location based services are of special relevance, and are therefore being described in more detail. At the end the status of deployment is reported.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleWiMAX - teknologi, funksjonelle egenskaper og sikkerheten_GB
dc.subject.keywordTrådløs kommunikasjonen_GB
dc.subject.keywordSikkerheten_GB
dc.source.issue2010/01347en_GB
dc.source.pagenumber54en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record