Show simple item record

dc.contributorSteder, Frank Brundtlanden_GB
dc.contributorKvitrud, Geiren_GB
dc.date.accessioned2018-11-21T08:33:51Z
dc.date.available2018-11-21T08:33:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier1105
dc.identifier.isbn978-82-464-1805-6en_GB
dc.identifier.other2010/00657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2357
dc.description.abstractDenne rapporten gir grunnlaget for internasjonalt samarbeid og multinasjonal logistikk. Dette omfatter faktorer som spenner over alt fra politiske forhold, via internasjonale avtaler og regelverk, til det å innrette organisasjonen mot en mer multinasjonal tenking og organisering. Nato danner grunnlaget for Forsvarets bidrag og deltagelse innen internasjonalt samarbeid og multinasjonal logistikk. Alliansen stiller krav og utarbeider nye prosedyrer og prosesser som nasjonene må, eller bør, forholde seg til. Rapporten gjennomgår sentrale internasjonale og nasjonale dokumenter, og presenterer en definisjon av begrepet multinasjonal logistikk. Basert på dette går rapporten nærmere inn på argumentene for å etablere, opprettholde og styrke multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeide. Selv om argumentene for internasjonalt samarbeid varierer mellom økonomisk, operativ og politisk karakter, synes det ikke å påvirke de ulike formene for samarbeid i nevneverdig grad. Til tross for både mange og gode argumenter viser det seg imidlertid vanskelig å opprette, eller opprettholde et effektivt internasjonalt samarbeide mellom to eller flere aktører. I all hovedsak skyldes dette ulike ambisjoner av økonomisk, operativ og politisk karakter og evnen (effektiviteten) til å gjennomføre selve samarbeidet. Basert på teoretiske sammenhenger og økonomisk teori illustrerer rapporten noen sentrale forutsetninger for å kunne lykkes i internasjonalt samarbeid og multinasjonal logistikk.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegians Defence’s contributions to and participation in multinational logistics and international cooperation is basically founded in different NATO doctrines and documents. NATO requires and promotes new procedures and processes that the Norwegian Defence should, or at least seriously consider/evaluate, to use. In addition to a general overview of documents and guidelines, the report examines some central factors concerning multinational logistics and international cooperation. The different factors cover a broad spectrum from political processes and priorities to international regulations and agreements towards aligning the organization in a more multinational direction. Following a discussion of international and national publications, the report promotes a definition of multinational logistics. Based on this definition and the content of the activity the report examines the arguments for establishing, maintaining and strengthening multinational logistics and international cooperation. Despite varying emphasis on economic, operative and political arguments, it does not seem to affect the practical (and traditional) solutions of international cooperation. However, it proves to be difficult to establish or maintain effective international cooperation arrangements in practice. In principle it can be explained by difference in economic, operative and political ambitions and the ability (efficiency) to complete the cooperation in itself. Based on theoretical assumptions and economic theory, the report illustrates some necessary assumptions in order to succeed in international cooperation.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleMultinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeiden_GB
dc.subject.keywordLogistikken_GB
dc.subject.keywordStandardiseringen_GB
dc.subject.keywordKostnads- og effektivitetsanalyseen_GB
dc.subject.keywordInternasjonalt samarbeiden_GB
dc.source.issue2010/00657en_GB
dc.source.pagenumber37en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record