Show simple item record

dc.contributorJodalen, Vivianneen_GB
dc.contributorSolberg, Bjørnen_GB
dc.contributorHaavik, Sveinen_GB
dc.date.accessioned2018-11-21T07:28:07Z
dc.date.available2018-11-21T07:28:07Z
dc.date.issued2011-03-28
dc.identifier1175
dc.identifier.isbn978-82-464-1928-2en_GB
dc.identifier.other2009/01894
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2350
dc.description.abstractThis report is an updated and final version of a draft report distributed to the NC3B SC/6 AHWG/2 in September 2009. We have kept the same report number in order to avoid confusion. In coalition operations NATO has a need for a standardized, interoperable combat net radio waveform at VHF and UHF. Work is currently ongoing in NC3B SC/6 AHWG/2 to produce such a Narrowband Waveform (NBWF) standard. NC3A, CRC in Canada, FFI, and now also Kongsberg are taking part in this work. FFI has the responsibility for producing the link layer specification of the standard. The work has been going on since 2007 through the projects 1088 “TIPPER” and 1175 “Gjennomgående kommunikasjon for operative enheter”. This report presents a technical overview over the link layer design, and the considerations that underpin the design. It also adresses the impact of the requirements and the physical layer on the link design. In short, the link layer offers simultaneous voice and data services, where the channel capacity is exploited efficiently at any time. Multicast voice (Push-To-Talk) is the most important service, and the establishment of a multicast voice connection will pre-empt data traffic. When multicast voice is not activated in the network, the channel can be exploited efficiently to send data or unicast voice. All nodes in the network get a minimum dedicated channel access to send data or management information. Channel access to send data is based on contention where data with high priority will have the largest probability of accessing the channel. The link layer offers both a reliable and an unreliable packet data service for unicast connections and an unreliable service for multicast. FFI together with Kongsberg are now producing a final specification of the link layer in the form of a NATO STANAG. Simulations to validate the concept and tune parameters also remain to be done. In addition, a Head STANAG will be produced that describes the relationship between different parts of the NBWF (physical, link and network layers) and the interconnection with other networks.en_GB
dc.description.abstractDette er en oppdatert og endelig versjon av en FFI rapport som ble distribuert til NC3B SC/6 AHWG/2 i september 2009. Vi har beholdt det samme rapportnummeret for å unngå forvirring. Nato har behov for en standardisert, interoperabel nettradio bølgeform på VHF og UHF til bruk i internasjonale operasjoner. Gjennom NC3B SC/6 AHWG/2 arbeider NC3A, CRC i Canada, FFI og i den senere tid også Kongsberg, for å ta fram en slik Narrowband Waveform (NBWF) standard. FFI har ansvaret for å definere link-laget i standarden. Arbeidet har pågått siden 2007 gjennom prosjektene 1088 ”TIPPER” og 1174 ”Gjennomgående kommunikasjon for operative enheter”. Denne rapporten presenterer en teknisk oversikt over link-lags designet, og de vurderinger som er lagt til grunn for designet. Den beskriver også føringer på designet gitt av kravspesifikasjon og fysisk lag. Kort beskrevet forteller rapporten om et linklag som tilbyr samtidige tale og datatjenester, der kanalkapasiteten utnyttes mest mulig til enhver tid. Multicast tale (Push-To-Talk) er den viktigste tjenesten, og kanalressurser stilles til rådighet for denne på bekostning av datatrafikk i nettet. Når multicast tale ikke er aktiv, kan kanalen utnyttes i stor grad til datatrafikk eller unicast tale. Alle nodene i nettet får en minimum fast tilgang til kanalen slik at de kan sende data eller nødvendige kontrollmeldinger. Tilgangen til kanalen for å sende data baserer seg på konkurranse der data med høy prioritet har størst sannsynlighet for å vinne kanalen. Linklaget tilbyr både en pålitelig og upålitelig pakkedatatjeneste for unicast og kun en upålitelig tjeneste for multicast. FFI sammen med Kongsberg er nå iferd med å produsere endelig spesifikasjon av linklaget i form av en STANAG. Det gjenstår også simuleringer for å validere konseptet og bestemme parametere. I tillegg jobbes det med en Head STANAG som beskriver forholdet mellom flere deler av NBWF (fysisk, link, nettverkslag) og sammenkobling med eksterne nettverk.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleNATO Narrowband Waveform (NBWF) - overview of link layer designen_GB
dc.subject.keywordInformasjonsnetten_GB
dc.subject.keywordRadioen_GB
dc.subject.keywordNATOen_GB
dc.source.issue2009/01894en_GB
dc.source.pagenumber45en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record