Show simple item record

dc.contributorMartinussen, Svein Erlenden_GB
dc.date.accessioned2018-11-20T13:11:24Z
dc.date.available2018-11-20T13:11:24Z
dc.date.issued2010-10
dc.identifier1019
dc.identifier.isbn978-82-464-1894-0en_GB
dc.identifier.other2009/01406
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2330
dc.description.abstractProsjektet ”Teknologier for nettverksintegrerte stridskjøretøy” ble oppstartssted for utnyttelse av kommersiell spillteknologi på FFI. Det ble gjennomført flere simuleringseksperimenter basert på utnyttelse av kommersiell spillteknologi. Erfaringene som ble opparbeidet innen planlegging, gjennomføring og analyse av slike eksperimenter, er oppsummert i denne rapporten. I løpet av prosjektperioden vokste aktiviteten til å inkludere simuleringsarbeider i flere hærprosjekter. Aktiviteten førte også til felles scenarioarbeid på tvers av disse materiellprosjekter, og til bedre kvalitet på scenarioarbeidet som utgangspunkt for analyser. De viktigste resultatene av arbeidet er oppsummert i metodekapittelet. I tillegg er en ny metode for å måle læring i simulator vist i kapittelet som beskriver simuleringseksperimentene. Der er også en objektiv metode for å måle scenariokvalitet vist.en_GB
dc.description.abstractThe project “Technologies for Network Integrated Combat Vehicles” initiated the exploitation of commercial games technology at FFI. Several simulation experiments were made, utilizing games technology. The knowledge that was obtained in the areas of planning, running and analysing such experiments is summed up in this report. During the project period the simulation activity grew to include activities in several army related projects. The activity also resulted in common scenario work across several material projects, and in improved scenario quality as a starting point for analysis. The most important results of the work are summed up in the chapter on methods. In addition a new approach for measuring learning in simulators is shown in the chapter describing the simulation experiments. A new way to measure scenario quality is also shown.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleMetoder og verktøy for simulering av hærkapasiteter : sluttrapport for simulatorarbeidet under prosjekt TEKNISKen_GB
dc.subject.keywordScenarieren_GB
dc.subject.keywordDataspillen_GB
dc.subject.keywordInteraktivsystemeren_GB
dc.subject.keywordHærenen_GB
dc.subject.keywordMilitære kjøretøyeren_GB
dc.source.issue2009/01406en_GB
dc.source.pagenumber34en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record