Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Køber, Petter Kristianen_GB
dc.date.accessioned2018-11-19T14:11:06Z
dc.date.available2018-11-19T14:11:06Z
dc.date.issued2017-08-31
dc.identifier1351
dc.identifier.isbn978-82-464-2955-7en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2309
dc.description.abstractMedisinske og fysiske krav til førstegangstjeneste er viktige, ikke bare for at Forsvaret skal få godt egnede soldater, men også for at de vernepliktige ikke skal utsettes for urimelige belastninger og påkjenninger. Hvis det ikke er en sammenheng mellom testene som benyttes og oppgavene som skal utføres i tjenesten, kan imidlertid konsekvensen være at Forsvaret velger kandidatene med best helse og fysisk form, uten at det nødvendigvis er dem som er best egnet. I denne rapporten undersøker vi hvilke begrensninger tjenestespesifikke krav legger på hvem som kan velges til ulike typer førstegangstjeneste. Vi benytter resultater fra sesjon del 2 for 1997-kullet, det første årskullet med allmenn verneplikt. Disse blir sammenlignet med gjeldende krav til førstegangstjeneste. Til tross for innføringen av allmenn verneplikt er det en betydelig lavere andel kvinner som fordeles til tjeneste blant dem som møter på sesjon del 2. Medisinske krav, fysiske krav og andre krav til tjeneste er en del av forklaringen på dette. Mens kvinneandelen på sesjon del 2 er 43 prosent, er det bare 30 prosent kvinner blant dem som fordeles til tjeneste. Resultatene fra legeundersøkelsen på sesjon del 2 viser at kvinner i gjennomsnitt oppnår en noe lavere skår enn menn innenfor samtlige medisinske funksjonsområder. Totalt er det 62 prosent av kvinnene og 80 prosent av mennene som regnes som feltdyktige, det vil si medisinsk egnet for ordinær tjeneste i felt. Mange tjenester har egne medisinske krav, som i ulik grad legger begrensing på hvem som kan velges. De fysiske kravene til tjeneste er like for kvinner og menn. Resultatene fra tester av kondisjon og fysisk styrke på sesjon del 2 viser at menn oppnår en betydelig høyere skår enn kvinner, særlig innen styrke. Også på testen av allment evnenivå oppnår kvinner en noe lavere skår enn menn. Totalt sett er det 22 prosent av de feltdyktige kvinnene og 2 prosent av de feltdyktige mennene som ikke oppfyller minstekravene til kondisjon, styrke eller allment evnenivå. Disse kandidatene vil ikke være kvalifisert til noen tjeneste i Forsvaret. For de fleste tjenester gir de tjenestespesifikke kravene vesentlige reduksjoner sammenlignet med minstekravet, særlig for kvinner.en_GB
dc.description.abstractMedical and physical employment standards for the basic military service are essential to ensure that the Norwegian Armed Forces enlist capable soldiers, and that the conscripts are fit for the service they are assigned to. If the tests used in the selection are not relevant for the tasks in the service, there is a risk that the selection is based on health and physical fitness at the expense of other relevant criteria. In this report we explore what effect medical and physical employment standards have on the selection to the basic military service in the Norwegian Armed Forces. We compare the current standards with results from sesjon del 2, which is the second part of the selection process for the basic military service. The results collected are for men and women born in 1997, the first annual age cohort with conscription duty for both men and women. Despite the introduction of conscription duty for men and women, the share of women selected to the basic military service is considerably lower compared to men. Medical, physical and other employment standards are an important factor. While 43 percent of the candidates at sesjon del 2 are women, the female share among those selected to the basic military service is only 30 percent. The medical examination results show that women on average obtain a lower score compared to men in all functional areas. In total, 62 percent of the women and 80 percent of the men are considered medically fit for field service. Some positions have additional medical employment standards, which limits the selection further. Men and women are subject to the same physical employment standards. Physical endurance and physical strength are tested at sesjon del 2. The results show that men obtain a significantly higher score than women. Women obtain a lower score on the test of general mental ability as well. Out of the candidates who are medically fit for field service, 2 percent of the men and 22 percent of the women do not satisfy either the minimal physical employment standards or the general mental ability requirements. These candidates are not qualified for any service in the Norwegian Armed Forces. For most services, the additional physical employment standards limit the selection further, in particular among women.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Førstegangstjenesteen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Allmenn verneplikten_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Seleksjonen_GB
dc.titleFriskere, raskere, sterkere? – en kvantitativ analyse av medisinske og fysiske krav til førstegangstjenesteen_GB
dc.source.issue17/01691en_GB
dc.source.pagenumber45en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record