Show simple item record

dc.contributorJohnsen, Arnten_GB
dc.date.accessioned2018-11-19T12:14:24Z
dc.date.available2018-11-19T12:14:24Z
dc.date.issued2009
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1629-8en_GB
dc.identifier.other2009/01147
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2303
dc.description.abstractI Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger et destruksjonsanlegg for ammunisjon, der Forsvaret sprenger og tilintetgjør ulike typer ammunisjon. Dette området ble etablert i 1976 og har siden dette vært benyttet av Forsvaret til destruksjon av ammunisjon. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området, ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. I 2008 foretok Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en gjennomgang av dataene fra denne overvåkningen og anbefalte noen justeringer av programmet. I tillegg til destruksjonsanlegget i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjonen av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I dette området har det vært tatt prøver enkelte år for å overvåke forurensning av tungmetaller. FFI anbefalte i 2008 at også dette området inkluderes i en årlig prøvetaking tilsvarende med det som foretas i Øyradalen. Prøver ble tatt høsten 2008 i de prøvepunktene som ble foreslått av FFI i 2008 og resultatene fra denne prøvetakingen er presentert i denne rapporten. Konsentrasjonen av kobber i destruksjonsområdet for ammunisjon i Øyradalen er forhøyet og konsentrasjonen er tilsvarende med det som er registrert her de siste årene. Det er også et noe forhøyet nivå av bly, mens konsentrasjonen av sink og antimon er forholdsvis lave. I Tønjumdalen blir det registrert et forhøyet nivå av bly i nærområdet til destruksjonsanlegget, mens konsentrasjonen av kobber og sink er tilsvarende med det en naturlig kan forvente i dette området. Konsentrasjonen av antimon er lav, men forhøyet i de prøvene som har et forhøyet nivå av bly.en_GB
dc.description.abstractIn Øyradalen southeast of Lærdal centre the Military has a destruction facility for munitions, where munitions are demolished by open detonation. This area was established in 1976, and has since been used by the Military for demolition of munitions. From 1991 until today soil samples from Øyradalen have been analysed to monitor the concentration of heavy metals. In 2008 an evaluation of the results from this monitoring was carried out by Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), and some adjustments of the monitoring program were recommended. In addition to the facility in Øyradalen a destruction facility for small arms munitions and propellant are localised in Tønjumdalen. The destruction of such munitions takes place in an incinerator connected to a treatment plant. The contamination in this area has not been regularly monitored. FFI did in 2008 recommend that this area should be included in the monitoring program. Soil samples were sampled in autumn 2008 according to the recommendation by FFI and this report presents the results of this sampling. The concentrations of copper in the demolition area in Øyradalen are higher than normal for this area and the levels are comparable with earlier results. The levels of lead are also above background levels, while the concentration of zinc and antimony are relatively low. The concentration of lead observed near the destruction facility in Tønjumdalen is above background level, while the concentration of copper and zinc are comparable with background levels. The concentration of antimony is low, but in samples with increased levels of lead the antimony levels are also increased.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleOvervåkning av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune : resultater for 2008en_GB
dc.subject.keywordOvervåkingen_GB
dc.subject.keywordForurensning - Tungmetalleren_GB
dc.subject.keywordAmmunisjonen_GB
dc.subject.keywordDestruksjonen_GB
dc.source.issue2009/01147en_GB
dc.source.pagenumber19en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record