Show simple item record

dc.contributorBentstuen, Ole Ingaren_GB
dc.date.accessioned2018-11-19T12:12:46Z
dc.date.available2018-11-19T12:12:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1675-5en_GB
dc.identifier.other2009/01267
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2302
dc.description.abstractForsvarets kommunikasjonsinfrastruktur (FKI) er et begrep som beskriver kommunikasjonsdelen av Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI). FFI mener at begrepsapparatet rundt FKI ikke er likt definert hos alle aktørene i Forsvaret. Definisjonen av FKI er todelt ved at den både forklarer oppgaven til FKI og forteller hvilke komponenter FKI består av. Oppgaven til FKI er å produserer kommunikasjonstjenester til Forsvaret. FKI består av mange forskjellige enkeltkomponenter fra transmisjonssystemer til avanserte nettverksprodukter og hvordan alle disse komponentene er koplet sammen for å produsere kommunikasjonstjenester. Dokumentet beskriver deretter FKI gjennom å beskrive alle enkeltkomponentene i FKI. Videre skisserer dokumenentet hvordan eksisterende prosjektportefølje i Forsvaret relateres til definisjonen av FKI.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian Defence Communication Infrastructure (FKI) is a term that describes the lower layers of the Defence Information Infrastructure. FFI claims that the definitions of FKI is not coherent betweent the different parts of the Norwegian Defence. The definition of FKI is divided in two through first defining the purpose of the FKI and then describing the content of FKI. The purpose of FKI is to produce communication services to the Nowegian Defence. FKI contains a multitude of different systems from transmission systems to advanced network products, including how all these systemes are interconnected to produce communication services. This document describes FKI by describing all the single components of FKI. The document then describes how different procurement projects in the Norwegian Defence relate to the definition of FKI.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleDefinisjoner innen Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur - innspill til diskusjonen_GB
dc.subject.keywordInformasjon og kommunikasjonen_GB
dc.subject.keywordArkitekturen_GB
dc.subject.keywordDatamaskinnett - Protokolleren_GB
dc.source.issue2009/01267en_GB
dc.source.pagenumber21en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record