Show simple item record

dc.contributorJohnsen, Arnten_GB
dc.date.accessioned2018-11-19T12:11:19Z
dc.date.available2018-11-19T12:11:19Z
dc.date.issued2009
dc.identifier1089
dc.identifier.isbn978-82-464-1605-2en_GB
dc.identifier.other2009/01109
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2301
dc.description.abstractForsvarets forskningsinstitutt (FFI) er kontaktet av Forsvarsbygg for å få undersøkt årsaken til at maling flasser av radomen i Vardø. Radomen ble malt i 2007 og det ble i 2008 oppdaget at malingen var flasset av i et betydelig omfang. FFI har mottatt en rekke prøver av både avflasset maling og maling som er skrapt av radomen. Det er gjort undersøkelse av malingsflakene i vanlig lysmikroskop. I tillegg er det foretatt en undersøkelse av malingslagene i elektronmikroskop med røntgenmikroanalyse. Noen malingsflak er også analysert med røntgenfluorescensspektroskopi (XRF). I tillegg er det gjort enkle undersøkelser for å vurdere hvor godt de ulike malingsflakene sitter fast. Ut fra de undersøkelsene som er gjort er det mulig å observere åtte malingslag. Tre av disse malingslagene består av klarlakk, mens de resterende er pigmenterte. Resultatene fra undersøkelsene viser at enkelte malingslag har veldig dårlig heft til denne klarlakken, mens andre malingslag har en noe bedre heft til klarlakken. Den dårligste heften til klarlakken finnes mellom malingslag 3 og klarlakken i malingslag 4. Det er også her en har observert de største problemene med avflassing av maling på radomen. Det er også påvist dårlig heft mellom malingslag 5 og klarlakken i malingslag 6. Det vil derfor også her være en fare for at malingen kan løsne og dermed flasse av radomen. I tillegg har kamuflasjemalingen som ble malt i 1981 også dårlig heft mot klarlakken som ble påført på 1970-tallet. For å bli kvitt problemet med avflassing av maling vil det være behov for å fjerne all maling fra radomen før ny maling påføres. I denne prosessen bør en også være oppmerksom på at det kan finnes plastpest i glassfiberpanelene, noe som også vil være med på å redusere heften av maling på overflaten av radomen. Det anbefales at det ikke påføres klarlakk på radomen. Om radomen må overmales er det viktig å foreta en grundig forbehandling av overflaten for å sikre at den nye malingen får heft til underlaget.en_GB
dc.description.abstractForsvarets forskningsinstitutt (FFI) was assigned by Forsvarsbygg in order to elucidate why paint on the surface of the radome in Vardø is flaking off. The radome was painted in 2007 and in 2008 a significant flake off were observed. FFI has received several samples of flaked off paint from the radome. The samples have been examined under a light microscope and an electron microscope with X-ray microanalysis. Some samples have been analysed by a handheld X-ray fluorescence instrument. In addition a simple inspection of the adhesion between paint layers were conducted. By use of microscope it is possible to observe eight layers of paint on the radome surface. Three of these layers are transparent lacquer and the rest is pigmented. The investigation shows that some of the pigmented paint layers have very low adhesion to the transparent lacquer underneath. The lowest adhesion is observed between layer 3 and the lacquer layer 4. This is also where the most flake off is observed on site. All layers of paint on top of a lacquer layer have low adhesion to the lacquer layer underneath. It is therefore a risk for flake off from several layers of paint on the radome. To solve the problems with paint flake off on the radome in Vardø it is necessary to remove all paint layers on the radome. During this process one should be aware of that osmosis can have developed in the glass fibre panels. This will contribute to low adhesion of paint to the glass fibre panels. It is recommended to not use transparent lacquer on the radome. If the radome have to be repainted it is necessary to carry out a thorough pretreatment of the surface in order to ensure high adhesion of the paint to the surface.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleUndersøkelse av årsak til avflassing av maling på Forsvarets radom i Vardøen_GB
dc.subject.keywordRadomeren_GB
dc.subject.keywordMaling (Byggemateriale)en_GB
dc.subject.keywordUndersøkelseren_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue2009/01109en_GB
dc.source.pagenumber18en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record