Show simple item record

dc.contributorSvenes, Knuten_GB
dc.date.accessioned2018-11-19T11:34:52Z
dc.date.available2018-11-19T11:34:52Z
dc.date.issued2009
dc.identifier1104
dc.identifier.isbn978-82-464-1595-6en_GB
dc.identifier.other2009/01071
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2298
dc.description.abstractRomvær er et begrep som dekker en rekke prosesser i jordens nære verdensrom. Felles for disse er at de alle er knyttet til vekselvirkningen mellom solen og jorden, og at de kan innvirke på en rekke teknologiske systemer som er av vital interesse i en moderne samfunnsstruktur. Denne rapporten gir en innføring i de fysiske prosessene, deres opphav i forskjellige solvariasjoner og deres rolle i avsetningen av energi gjennom sol-jord systemet. Deretter blir de mangeartete teknologiske konsekvensene av disse prosessene gjennomgått. Her blir det spesielt lagt vekt på de effekter som kan slå ut, helt eller delvis, samfunnskritiske systemer. I tillegg gis det en kort beskrivelse av varslingssystemer som allerede finnes på området, samt foreliggende planer for oppbygging av en egen uavhengig europeisk romværtjeneste.en_GB
dc.description.abstractSpace weather is a concept which covers a series of processes in near Earth space. All of these processes have in common the fact that they are linked to the interaction between the sun and Earth, and that they can influence on several technological systems which are essential to a modern society. This report gives an introduction to these processes, their origin in various solar activities and their function in how energy is dissipated throughout the sun-Earth system. Furthermore, the extensive technological consequences of these processes are discussed. In particular, the effects which have the potential to knock out partly or completely critical systems will be emphasized. Finally, a short description of already available prediction capabilities and plans for the configuration of an independent European space weather service will be given.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleRomvær - prosesser og effekteren_GB
dc.subject.keywordRommet - Utnyttingen_GB
dc.subject.keywordRomfart - Økonomiske virkningeren_GB
dc.subject.keywordRomfart - Navigasjonen_GB
dc.subject.keywordRomforskningen_GB
dc.source.issue2009/01071en_GB
dc.source.pagenumber39en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record