Show simple item record

dc.contributorDullum, Oveen_GB
dc.date.accessioned2018-11-16T07:37:38Z
dc.date.available2018-11-16T07:37:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1829-2en_GB
dc.identifier.other2009/00179
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2257
dc.description.abstractThis report contains a general overview of the current state of rocket artillery. Its aim is to give a complete picture of the technology, capacity and distribution of these types of weapon. Although the principles of rocket propulsion have been known for centuries, the concept of rocket artillery, as it is known today, was introduced during The Second World War. Since then its popularity and distribution has steadily increased, and it is currently a part of the inventory of more than one hundred national armies. In addition, non-state armed units have also acquired this capacity, and have used it on several occasions during the last decade. This use has also included the application of improvised rockets based on readily available components, and used in a mode where the precision and the accuracy of the delivery have been compromised. This development is a result of the increasing tendency towards asymmetric warfare, where direct exchange of fire in a regular battle is of secondary importance. Herein, rocket artillery is defined as rockets fired in an indirect mode and with a capability to engage targets at less than 100 km range, but not excluding systems capable of reaching several hundred kilometres However, the class commonly known as short range ballistic missiles is not included here. With these limitations, rocket artillery includes systems of around 50 mm calibre with a range of a few kilometres and a load of a few hundred grams of explosives up to large systems that may contain more than 100 kg of explosives. The report discusses several technological aspects including construction, ballistics, accuracy of delivery, use, and the effect of the warhead. Some examples of use and its effect on a given target are presented. This target is chosen to represent a typical target in the context of defence of camps against such ordnance. Serving the purpose of a reference document, a high number of rocket artillery systems are briefly described. Systems that are obsolete or that never have matured beyond the prototype level have not been included.en_GB
dc.description.abstractDenne rapporten gir en generell oversikt over rakettartilleriet slik det er i dag. Formålet er å gi et fullstendig bilde av teknologi, kapasitet og utbredelse av denne typen våpen. Selv om prinsippene for rakettdrift har vært kjent i århundrer, ble rakettartilleri først introdusert under andre verdenskrig. Siden den gang har dets popularitet og utbredelse stadig øket, og det er pr i dag en del av inventaret til mer en ett hundre nasjonale hærer. I tillegg har ikke-statlige aktører også skaffet seg denne kapasiteten, og tatt den i bruk flere anledninger i det siste tiåret. Denne bruken har også omfattet bruk av såkalte improviserte raketter som er basert på bruk av allment tilgjengelige komponenter, og brukt i en sammenheng hvor presisjon og nøyaktighet av ildgivninger er av underordnet betydning. Denne utviklingen er et resultat av den økende tendensen til asymmetrisk krigføring, hvor direkte utveksling av ild i regulære slag ikke er vanlig. I denne rapporten er rakettartilleri definert som raketter som fyres i en indirekte modus og som er i stand til nå mål som ligger på mindre enn 100 km avstand, men uten å ekskludere systemer med lenger rekkevidde. Den klassen som omtales som ballistiske kortdistansemissiler (short range ballistic missiles) er ikke tatt med her. Med disse begrensningene, vil rakettartilleri omfatte systemer fra ca 50 mm kaliber med noen hundre gram sprengstoff og med noen få kilometers rekkevidde opp til store systemer som er i stand til å nå flere hundre kilometer med en sprengladning på over 100 kg. Rapporten diskuterer flere teknologiske aspekter inkludert konstruksjon, ballistikk, leverings-nøyaktighet, bruk, og virkningen i målet. Eksempler på bruk mot et gitt mål er vist. Målet er valgt som en representant for et typisk mål i sammenheng med beskyttelse av leire (camper) mot slik våpen. Ettersom denne rapporten skal være et referanseskrift, så er et større antall systemer gitt en kort beskrivelse. Systemer som er avleggs, eller som aldri har kommet forbi prototyp-stadiet, er ikke tatt med.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleThe Rocket Artillery reference booken_GB
dc.subject.keywordAmmunisjonen_GB
dc.subject.keywordRaketteren_GB
dc.subject.keywordDødeligheten_GB
dc.source.issue2009/00179en_GB
dc.source.pagenumber178en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record