Show simple item record

dc.contributorRøen, Bent T.en_GB
dc.date.accessioned2018-11-16T07:16:19Z
dc.date.available2018-11-16T07:16:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1121
dc.identifier.isbn978-82-464-1470-6en_GB
dc.identifier.other2008/02247
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2250
dc.description.abstractNew methods for trace determination of sulphur mustard (HD) by headspace-trap GC-MS have been developed for water and soil samples. As HD is unstable, especially in water, methods for determination of some of the cyclic decomposition compounds have also been investigated. Several parameters showed to influence the detection of the compounds, and statistical experimental design was applied to optimise instrumental parameters of the methods. Furthermore, it was found that salt saturation of the water samples and addition of salt saturated water to the soil samples improved the recovery of all analytes considerably, and in particular of HD. The developed methods made it possible to determine HD in water and soil at the ppb level. For soil samples, this was an improvement in sensitivity by two orders of magnitude compared to literature values. The present technique showed to be even more sensitive for the cyclic decomposition compounds, with detection limits at sub-ppb level. The headspace-trap extraction technique requires almost no sample preparation, and the total sample handling time was less than one hour for determination of the analytes in water as well as in soil samples. This is a great improvement compared to the prevailing procedures using solvent extraction, which requires several hours sample handling time. The application of the method was demonstrated by analysing an environmental sample known to contain several HD related compounds. All compounds were found at a signal to noise level higher than what was obtained with solvent extraction. In addition, one HD related sulphur compound that had not been detected previously was found. In the present work, it is concluded that the headspace-trap GC-MS technique has a great potential for determination of HD and HD related compounds in environmental samples.en_GB
dc.description.abstractDet er utviklet metoder for bestemmelse av sennepsgass (HD) i vann- og jordprøver ved hjelp av headspace-trap GC-MS. Siden HD er ustabil i vandige prøver, er det også utviklet metode for bestemmelse av nedbrytningsprodukter fra HD. Statistisk forsøksplanlegging ble brukt i metodeutviklingen. Dette viste seg å være et effektivt hjelpemiddel, siden flere av analyseparameterne påvirket hverandre. Det ble funnet at tilsetting av salt til vannprøvene, og mettet saltløsning til jordprøvene, økte gjenfinningen av alle analyttene. Dette var spesielt effektivt for gjenfinningen av HD. Analyseteknikken gjorde det mulig å detektere HD på ppb-nivå i både vann og jordprøver. For jordprøver er dette en forbedring i følsomheten med to størrelsesordener, sammenlignet med hva som er oppgitt i litteraturen. Metoden viste seg å være enda mer følsom for de sykliske nedbrytningsproduktene, med deteksjonsgrenser under en ppb. Headspace-trap analyseteknikken krever nesten ingen prøveopparbeidelse, og den totale analysetiden med prøvehåndtering var mindre enn en time. Dette er betydelig kortere enn analysetiden for de metodene som brukes i dag, hvor selve prøveopparbeidelsen tar flere timer. Anvendelsen av metoden ble demonstrert ved å analysere en sedimentprøve som var kjent å inneholde flere forbindelser relatert til HD. Alle forbindelsene ble påvist, og med et bedre signalstøy forhold enn det som tidligere var oppnådd med løsemiddelekstraksjon og GC-MS analyse. Det ble også identifisert ytterligere en forbindelse relatert til HD, som tidligere ikke var funnet i prøven. Denne studien konkluderer med at headspace-trap GC-MS teknikken har et stort potensial for bestemmelse av HD og relaterte forbindelser i miljøprøver.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleTrace determination of sulphur mustard and related compounds in environmental samples by headspace-trap GC-MSen_GB
dc.subject.keywordSennepsgassen_GB
dc.subject.keywordVannen_GB
dc.subject.keywordJorden_GB
dc.subject.keywordAnalyseverktøyen_GB
dc.source.issue2008/02247en_GB
dc.source.pagenumber117en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record