Show simple item record

dc.contributorAardal, Joakimen_GB
dc.contributorGrorud, Metteen_GB
dc.contributorHansen, Finn Knuten_GB
dc.contributorOlsen, Torbjørnen_GB
dc.contributorGrythe, Kai Frodeen_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T14:22:46Z
dc.date.available2018-11-15T14:22:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1554-3en_GB
dc.identifier.other2009/00631
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2245
dc.description.abstractI dette arbeidet er ulike typer silikongummi overflatemodifisert på fem forskjellige måter; varmebehandling, plasmabehandling, syrebehandling, laserbehandling, og behandling med oksidasjonsmiddelet hydrogenperoksid. Resultatene er evaluert ved hjelp av kontaktvinkelmålinger, og i enkelte tilfeller også XPS (X-ray photoelectron spectroscopy). Det ble benyttet ulike typer silikongummier; noen ble mottatt av Nammo fra leverandører, to typer ble støpt fra flytende prepolymerer levert av Alpina, og fire ulike typer silikongummi ble levert av Momentive Performance Materials. Varmebehandling skjedde opptil 300 o C. I syrebehandlingen ble det benyttet saltsyre, svovelsyre og salpetersyre. I laserbehandlingen ble det benyttet en Nd:YAG laser med bølgelengde 355 nm, og plasmabehandlingen ble utført i lavtrykks oksygenplasma. Varme- og syrebehandling gav, med ett unntak, kun mindre endringer i overflateenergien, selv om det fysiske utseendet endret seg forholdsvis mye. Svovelsyre er særlig nedbrytende for silikongummi, men det påvirker i mindre grad overflateenergien. Kun en prøve ble i liten grad nedbrutt av syre, og denne viste tydelig nedsatt kontaktvinkel for vann. Laserbehandlingen gav kun mindre endringer i kontaktvinkelen, selv om det ble observert større fysiske endringer i overflaten. Prøvene reagerte forholdsvis ulikt på de forskjellige behandlingsmetodene, men felles for alle var at den største endringen i overflateenergi ble oppnådd med plasmabehandling.en_GB
dc.description.abstractIn this work different types of silicone rubber have been surface modified by five different methods; heat treatment, plasma treatment, acid treatment, laser treatment, and treatment with an oxidizing agent (hydrogen peroxide). The results have been evaluated by means of contact angle measurements, and in some cases with XPS (X-ray photoelectron spectroscopy). The materials were different samples of silicone rubber; some were received by NAMMO from producers; two samples were cast from liquid pre-polymers delivered by Alpina, and four types of silicone rubber were received from Momentive Performance Materials. Heat treatment was done in an oven up to 300 o C. In the acid treatment hydrochloric, sulfuric and nitric acid were used. In the laser treatment a Nd:YAG laser at 355 nm was used, and plasma treatment took place in a low pressure oxygen plasma. Heat and acid treatments resulted in, with one exception, only small changes in surface energy, even if they visually changed quite a lot. Sulfuric acid is especially destructive to silicone rubber, but still affects the surface energy only to a minor degree. One sample was not destructed by acids, and this sample also showed a significant decrease in the contact angle of water. Laser treatment resulted in only minor change in the contact angle, even if considerable physical changes in the surface were observed. Many of the samples reacted quite differently to the various treatment methods, but common for all was that the strongest increase in surface energy was obtained by plasma treatment.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleOverflatemodifisering av silikongummi for å oppnå bedre adhesjon mot polare forbindelseren_GB
dc.subject.keywordRakettmotoreren_GB
dc.subject.keywordOverflatebehandlingen_GB
dc.subject.keywordAdhesjonen_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue2009/00631en_GB
dc.source.pagenumber55en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record