Show simple item record

dc.contributorHelleren, Øysteinen_GB
dc.contributorOlsen, Øysteinen_GB
dc.contributorEriksen, Torkilden_GB
dc.contributorOlsen, Richarden_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T14:15:25Z
dc.date.available2018-11-15T14:15:25Z
dc.date.issued2009
dc.identifier1104
dc.identifier.isbn978-82-464-1655-7en_GB
dc.identifier.other2009/00315
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2241
dc.description.abstractDenne rapporten gjengir rapportene ”Abstract” og ”Final Report” som FFI laget for den europeiske romorganisasjonen ESA under kontrakten: ”Contract No. 20492/06/NL/JA – Technology reference and proof of concept for a space based automated identification system for maritime security”. Studien ser på teknisk utvikling som kreves for å kunne tilby Europa en nyttig tjeneste for observasjon av skip via AIS signaler mottatt fra satellitter. Rapportene som er gjengitt gir et sammendrag av resultatene fra studien. Kongsberg Seatex sammen med Norspace bidratt med studier av en AIS mottaker for rommet, mens Surrey Satellite Technology Limited har bidratt med studier av satellittplattform og konstellasjonsløsninger. FFI har stått for signalanalyse, analyse av brukerkrav, lover og regler et slikt system vil måtte forholde seg til samt utforming av overordnet konsept og forslag til en demonstrasjonsløsning. Studien konkluderer med at ikke alle utfordringer rundt et globalt satellittsystem for mottak av AIS signal er løst og at det trengs mer kunnskap før man bør gjøre et endelig design av et operativt system. Første skritt på veien mot et operativt system bør være en demonstrasjonssatellitt med tre monopolantenner som kan både dekode AIS signaler ombord og lagre basebåndsignalet for prosessering på bakken. ESA har tatt resultatene videre, både mot nye studier rundt mottakerutvikling og demonstrasjonssatellitt, og også med utvidede studier som ser på en endelig konstellasjon.en_GB
dc.description.abstractThis report reproduces the reports ”Abstract” and ”Final Report”, that FFI produced for the European Space Agency under the contract: ”Contract No. 20492/06/NL/JA – Technology reference and proof of concept for a space based automated identification system for maritime security”. The purpose of the study was to evaluate the feasibility of a European operational system for monitoring ships by the reception of AIS signals from satellites. The reports present the summary of the results found in the study. Kongsberg Seatex together with Norspace has contributed with studies of an AIS receiver for space, while Surrey Satellite Technology Limited contributed with studies of possible satellite platforms and possible constellations. As well as being prime, FFI has had the main activity in the areas of signal analysis, user requirements, data policy and regulations, as well as mission concept both for a full operational system and a demonstrator. The study found that a global system for receiving AIS signals in space is achievable for most areas of the world, but that a few areas exist where challenges still remains. It strongly recommends building a demonstration satellite before concluding on the design of an operational system. The suggested demonstrator should be a satellite in low Earth orbit with three orthogonal monopole antennas, which can handle both signal processing on-board and on ground. ESA has used the results of the study to continue the work on space based AIS, with new studies on both receiver development and a possible demonstration satellite, as well as further studies on an operational concept.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleESA mulighetsstudie for et europeisk satellittbasert AIS system - avsluttende rapport og abstrakten_GB
dc.subject.keywordEuropean Space Agencyen_GB
dc.subject.keywordSkip - Lokaliseringen_GB
dc.subject.keywordSatellitteren_GB
dc.subject.keywordSatellittovervåkingen_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue2009/00315en_GB
dc.source.pagenumber171en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record