Show simple item record

dc.contributorHuseby, Mortenen_GB
dc.contributorFykse, Haakonen_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T14:09:17Z
dc.date.available2018-11-15T14:09:17Z
dc.date.issued2009
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1575-8en_GB
dc.identifier.other2009/00389
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2237
dc.description.abstractRundt militære og sivile skytebaner gjelder det støygrenser. For å oppfylle disse grensene er det flere tiltak man kan benytte seg av. Et tiltak er å skifte til et våpen som støyer mindre. En motivasjon for denne studien er en kontakt vi hadde med DFS (Det Frivillige Skyttervesen) for noen år siden. DFS vurderte da å betale for ammunisjon i 5.56 mm for å få skyttere til å bytte fra 6.5 mm. Hensikten ville være å redusere støynivået ved skytebaner der dette var spesielt kritisk. Et problem var imidlertid at man ikke hadde god dokumentasjon på hvor stor effekt et slikt bytte ville ha på støyen. Samme problemstilling er aktuell for militære våpen. Det innføres en jevn strøm av nye våpen i Forsvaret. I forkant av slike våpenbytter vil det komme påstander om hvordan støyen vil påvirkes. Problemet er at man ofte sammenligner våpen som både har forskjellig kaliber og forskjellig utforming forøvrig. I erfaringsgrunnlaget man benytter har man altså ikke klart å isolere effektene hver for seg. I denne rapporten har vi derfor sett på hvordan støyen varierer når vi for samme våpen varierer kaliber, løpslengde og prosjektilvekt hver for seg. Resultatene i denne rapporten kan oppsummeres i følgende punkter: • 6.5 mm gir omtrent 3 dB mer støy enn 5.56 mm • 7.62 mm gir omtrent like mye støy som 6.5 mm • Letteste prosjektilvekt gir 1 dB mer støy enn tyngste prosjektilvekt • Ammunisjonen merket “rekrutt” gir 0.6 dB mindre støy enn “vanlig” ammunisjon i 6.5 mm • 67 cm løp gir 1 dB mer støy enn 74 cm løp • 67 cm løp gir 0.2-0.3 dB mer støy enn 70 cm løpen_GB
dc.description.abstractMilitary and civilian firing ranges must conform to strict noise limits. One way to decrease the noise level from a firing range is to change to a weapon that makes less noise. One motivation for this study was a contact we had some years ago with The National Rifle Association of Norway. They considered the idea of buying 5.56 mm ammo for users, to motivate them to change from 6.5 mm rifles. However, the resulting effect on noise from the range was not clear. The same question is relevant for military weapons. New weapons are continuously introduced into the armed forces. In this process claims will be made about the noise from these new weapons. The problem is that people are basing these claims on experience with weapons of different caliber which also differ in many other aspects. To deal with this problem we have considered the sensitivity of the noise level to variation in caliber, length of the barrel and weight of the projectile, keeping other parameters unchanged. The results in this report can be summarized as: • 6.5 mm makes 3 dB more noise than 5.56 mm • 7.62 mm makes the same amount of noise as 6.5 mm • The lightest projectile makes 1 dB more noise than the heaviest one • Ammunition called “recruit” makes 0.6 dB less noise than “normal” 6.5 mm ammunition • 67 cm barrel makes 1 dB more noise than 74 cm barrel • 67 cm barrel makes 0.2-0.3 more noise than 70 cm barrelen_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleStøy fra rifle : følsomhet for variasjon av kaliber, løpslengde og kulevekten_GB
dc.subject.keywordStøymålingen_GB
dc.subject.keywordVåpenen_GB
dc.source.issue2009/00389en_GB
dc.source.pagenumber44en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record