Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Hennum, Alf Christianen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Eggereide, Bården_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T13:34:09Z
dc.date.available2018-11-15T13:34:09Z
dc.date.issued2018-09-11
dc.identifier5427
dc.identifier.isbn978-82-464-3099-7en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2223
dc.description.abstractOverfor Forsvarsdepartementet har Forsvarssjefen påpekt en mangel på operativ leveranse fra NH90 til Kystvakten og Marinen. Forsvarssjefens vurdering er basert på forutsetninger om at det operative behovet er på 5 400 flytimer per år, mens Luftforsvarets vurderinger tilsier en leveranse på 2 100 flytimer med NH90. Det er knyttet stor usikkerhet til disse forutsetningene og det er uenighet i fagmiljøene om hvor mange flytimer NH90 kan produsere. Formålet med denne studien er å fremskaffe et bedre underlag for å kunne beslutte et ambisjonsnivå for produksjonen av flytimer med NH90 i en normal driftsfase. Studien skal vurdere bruk av NH90 på både fregattene og kystvaktfartøyene. For å kunne etablere et slikt beslutningsunderlag, har FFI gjennomført workshops med Sjøforsvaret for å kartlegge operativ evne som funksjon av flytimeproduksjon. Realismen i flytimeproduksjonen har blitt undersøkt ved å simulere helikoptertilgjengelighet. I denne simuleringen har også vedlikeholdsorganisasjon og reservedelstilgjengelighet blitt optimert. Disse parameterne gir et grunnlag for kostnadsberegninger. Vi er bedt om å se på fire ambisjonsnivåer og vår vurdering er følgende:  Dersom vi legger til grunn Forsvarssjefens prioritering av NH90 til Marinen (fregatt), vil det ved en ambisjon på 2 100 flytimer ikke være flytimer igjen til Kystvakten.  For en ambisjon på 3 450 flytimer vil det være mulig å dekke Marinens behov. I tillegg vil vi kunne opprettholde 2 helikopterbærende kystvaktfartøy.  For en ambisjon på 3 900 flytimer vil det i tillegg til 4 fregatter med NH90, kunne gi 2 eller 3 kystvaktfartøy med NH90 avhengig av hvordan Kystvakten ønsker å fordele flytimer mellom fartøyene.  Med 5 400 flytimer som ambisjon dekkes både Marinen og Kystvaktens beskrevne behov. Dette gir 4 kystvaktfartøy med et robust antall flytimer. Resultatene fra simuleringene viser at under gitte forutsetninger vil det være mulig å produsere helt opp til 5 400 flytimer. Disse forutsetningene omfatter blant annet tilstrekkelig god tilgang på reservedeler, mange nok vedlikeholdsdokker og stor nok vedlikeholdsorganisasjon.en_GB
dc.description.abstractThe Chief of Defence has pointed out that there is a gap between operational needs and possible flight hour (FH) production for the NH90 helicopter. His statement is based on assumptions that the operational need is 5 400 FH and the possible production of FH is 2 100. These assumptions are highly uncertain. The purpose of this study is to establish a decision base for the level of ambition for FH production for the NH90, both for the Navy and the Coast Guard. To establish this basis, FFI has arranged workshops with the Navy and the Coast Guard to map the operational capability as a function of flight hour production. The realism of the FH production has been controlled by simulation of helicopter availability. In this simulation we have also optimized the maintenance organization and spare parts availability. The results from the simulations showed that under certain conditions, there will be possible to produce 5 400 FH. These conditions are, among others, good spare parts availability, enough maintenance frames and large enough maintenance organization.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::NH90en_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Helikopteren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Operasjonsanalyseen_GB
dc.titleAmbisjonsnivå for flying av NH90 - ugradert beslutningsgrunnlagen_GB
dc.source.issue18/01722en_GB
dc.source.pagenumber19en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record