Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Thorvaldsen, Tomen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Olsen, Torbjørnen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Johnsen, Bernt Brønmoen_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T13:17:06Z
dc.date.available2018-11-15T13:17:06Z
dc.date.issued2018-05-09
dc.identifier5273
dc.identifier.isbn978-82-464-3049-2en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2218
dc.description.abstractAs part of the European Defence Agency (EDA) Operational Budget (OB) study “Additive Manufacturing Feasibility Study & Technology Demonstration” (EDA contract no. 16.ESI.OP.144), in-field 3D printing of objects, i.e. using additive manufacturing, has been demonstrated. The two contractors are Fundación Prodintec (Spain) and MBDA (France). A (self-sustained) container, containing different printers, as well as tools for design, pre- and post-processing of the printed objects has been established and transported (on land) to an air base in Zaragoza, Spain. Moreover, the container has been put onto a transport aircraft, airborne, and finally brought back to the same air base. The demonstration aims to show military personnel, in particular, the possibilities and current capabilities of in-field production of spare parts and objects using additive manufacturing (AM). A more detailed presentation of the project and its different strands (state of the art, demonstration and AM exhibition/conference), including more details about the experiences from the demonstration, as well as recommendations for further research and development within this area, can be found in the reports from the project. Part of the AM demonstration is related to the material properties of the objects when printed outside the regular (and stationary) factory or workshop. The printing conditions in field, such as temperature, humidity and sand/dust/particles will typically be different from factory/workshop conditions, and may not be possible to control or set. Such factors may influence the quality and properties of the printed objects, which will influence on the object’s performance and area of use. In this study performed by FFI, which supported the work done in the current EDA study on AM, the mechanical properties of standardized test specimens manufactured in the workshop/factory and in field have been characterized. In total, eight types of test specimens were produced by Prodintec. Four types of standardized test specimens were produced at Prodintec facilities in May 2017 in factory/workshop conditions. The same four types of test specimens were printed in the container in field during the exercise “European Advanced Airlift Tactics Training Course for 2017” (EAATTC17-3) in Zaragoza, Spain, in June 2017. As an overall conclusion, based on the test results from this study, no significant reduction or change in mechanical properties are experienced for the objects printed in field compared to those printed in more controlled workshop/factory conditions. It should, however, be noted that the produced specimens are not fully dense; the specimens have a cell-like internal structure. As the real cross-sectional area of the fracture surface is challenging to measure, the crosssectional area of a dense specimen is applied in the calculations. Again, as a result of this, the obtained parameter values included in the study for the specimen sets are much lower than what is reported by the material manufacturer and in other studies. Still, a comparison of printing under different conditions and locations, i.e. factory versus in-field, is relevant, and the overall conclusion is still valid.en_GB
dc.description.abstractSom en del av European Defence Agencys (EDAs) Operational Budget (OB) studie “Additive Manufacturing Feasibility Study & Technology Demonstration” (EDA contract no. 16.ESI.OP.144), har 3D printing av komponenter i felt blitt demonstrert. Studien gjennomføres av Fundación Prodintec (Spania) og MBDA (Frankrike). En container med ulike printere, så vel som utstyr og verktøy for design, pre- og postprosessering av de produserte komponentene, har blitt etablert. Denne har deretter blitt transportert til en militær flybase i Zaragoza, Spania. Videre har containeren blitt lastet inn i et militært transportfly og fløyet en runde rundt flybasen, før den ble brakt tilbake til flybasen. Formålet med demonstrasjonen er primært å vise militært personell hva som er mulighetene for additiv produksjon av reservedeler og andre komponenter i felt. En mer detaljert beskrivelse av de tre hoveddelene av prosjektet (status innen forskningen, selve demonstrasjonen og gjennomføringen av en konferanse) er gitt i rapportene fra prosjektet. Rapportene gir også flere detaljer og erfaringer fra selve demonstrasjonen, samt anbefalinger for videre forskning og utvikling innen dette feltet. Deler av demonstrasjonen av additiv produksjon i felt er knyttet til materialegenskapene til de objektene som produseres utenfor fabrikker og mer permanente produksjonslokaler. Forholdene i felt, som temperatur, fuktighet og sand/støv/partikler vil typisk være annerledes i forhold til forholdene i en fabrikk. Slike produksjonsparametere kan være vanskelig å kontrollere, og de kan påvirke kvaliteten og egenskapene til de produserte komponentene. Endrede egenskaper kan videre påvirke yteevnen og bruksområdet for komponenten. I denne FFI-studien, som har støttet arbeidet som er gjort i EDA-prosjektet, er de mekaniske egenskapene til standardiserte prøvestykker produsert i fabrikk og i felt sammenliknet og vurdert. Totalt produserte Prodintec åtte ulike prøvestykker. Fire typer prøvestykker ble produsert i Prodintec sin fabrikk i mai 2017. De samme fire typene prøvestykker ble produsert i containeren under øvelsen “European Advanced Airlift Tactics Training Course for 2017” (EAATTC17-3) i Zaragoza, Spania, i juni 2017. Som en overordnet konklusjon, basert på resultatene fra denne FFI-studien, er det ingen signifikant reduksjon av yteevne eller endring av mekaniske egenskaper ved produksjon i felt sammenliknet med produksjon i fabrikk. Det skal derimot bemerkes at prøvestykkene i denne studien ikke har høy tetthet; prøvene har en indre cellestruktur. Ettersom det er utfordrende å måle det virkelige tverrsnittsarealet, er tverrsnittsarealet til et prøvestykke med 100 % tetthet benyttet i beregningene. Som en følge av dette er de rapporterte verdiene lavere enn hva som er rapportert andre steder. En sammenlikning er likevel relevant ettersom de samme parameterne, betingelsene og prosedyrene for produksjonen ble benyttet i begge tilfeller. Konklusjonen er derfor fremdeles gyldig.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Additiv produksjonen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Materialteknologien_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Materialprøvingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Materialeren_GB
dc.titleCharacterization of in-field additively manufactured polymer composites – hot and dusty environmenten_GB
dc.source.issue18/00586en_GB
dc.source.pagenumber29en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record