Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Johnsen, Ida Vaaen_GB
dc.contributor.authorAuthor::Johnsen, Arnten_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T12:01:13Z
dc.date.available2018-11-15T12:01:13Z
dc.date.issued2017-10-06
dc.identifier5157
dc.identifier.isbn978-82-464-2965-6en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2195
dc.description.abstractNår det er lite vind og kaldt vær, er det registrert mye eksos som legger seg over Rusta leir i Bardufoss. Årsaken er kjøretøy på tomgang. Det har vært et problem med lukt og med ansatte som føler seg syke, både innendørs og ute ved kjøretøyene som står på tomgang. For å avklare om ansatte eksponeres for helsefarlige konsentrasjoner av komponenter i eksos, har Forsvarsstaben bedt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om å utføre luftmålinger. Resultatene viser at personell potensielt kan eksponeres for konsentrasjoner av oljetåke som overstiger aktuelle grenseverdier for arbeidsatmosfære. Det kan også være enkelte arbeidssituasjoner som medfører eksponering for høye konsentrasjoner av nitrogenoksider (NO og NO2). Det ble registrert høyt innhold av kobber i støv i pusteluft inne i COB-hall. Dette ble målt hos en person som tilbrakte mye tid inne i en verkstedskonteiner der det er mye støv fra lodding og sliping. Konsentrasjon av karbonoksid (CO) var ved ingen tilfeller over gitte grenseverdier, og nivået av CO-hemoglobin (COHb) var lavt. Det anbefales å vurdere bruk av åndedrettsvern for å redusere eksponering for oljetåke, støv og metaller ved langvarig arbeid rundt kjøretøy på tomgang og ved arbeid inne i verkstedkonteinere. I enkelte arbeidssituasjoner kan det også være behov for å beskytte seg mot NO og NO2. Kjøretøy bør varmes opp med motorvarmer for å unngå mye utslipp ved oppstart. Det bør i tillegg vurderes om ventilasjon og punktavsug kan utbedres eller installeres.en_GB
dc.description.abstractDue to vehicles on idling during cold weather, a lot of exhausts are deposited over Rusta camp in Bardufoss. Problems have been reported concerning indoor smell and employees feeling sick because of the exposure to exhaust. In order to clarify whether employees are exposed to hazardous concentrations of components in exhaust, the Norwegian Defense Research Establishment (FFI) has been asked by the Defence Staff to perform air measurements. The results show that personnel may potentially be exposed to concentrations of oil mist that exceed the current occupational exposure limit value. In some situations exposure to high concentrations of nitrous oxides (NO and NO2) may occur. High concentration of copper was detected in dust in the air in the breathing zone of one person inside the COB hall. This person was working inside a workshop container which contains dust from welding and soldering. The CO concentration was below the occupational exposure limit value, and the measured level of COHb was low. It is recommended to consider the use of respiratory protection to reduce exposure to oil mist, dust and metals during prolonged work around vehicles on idling and during work inside the workshop container. In certain situations it may also be necessary to use protection against NO and NO2. Engine heaters should be used to prevent large emissions when starting the vehicles in cold weather. It should also be evaluated whether ventilation should be installed or improved.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Drivstoffen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Eksponeringen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Eksosen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Helseskadelige stofferen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Kartleggingen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Kjøretøyeren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Risikovurderingen_GB
dc.titleKartlegging av eksponering for eksos fra kjøretøy i Rusta leiren_GB
dc.source.issue17/01422en_GB
dc.source.pagenumber61en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record