Show simple item record

dc.contributor.authorAuthor::Dombestein, Elinen_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T11:55:02Z
dc.date.available2018-11-15T11:55:02Z
dc.date.issued2017-02-01
dc.identifier3964
dc.identifier.isbn978-82-464-2891-8en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2193
dc.description.abstractThe acoustic ray trace model LYBIN is a well established and frequently used sonar prediction model owned by the Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA). The model is used aboard navy vessels as well as in training situations on shore. LYBIN has become an important tool in both planning and evaluation of maritime operations. Earlier versions are already integrated in combat system software, decision aids and tactical trainers. The calculation kernel of LYBIN is implemented as a software module called LybinCom. In addition there exists a graphical user interface which can be used together with LybinCom to build a stand-alone executable application. This stand-alone executable application is called LYBIN. On behalf of NDMA, the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has been responsible for testing, evaluation and further development of LYBIN since the year 2000. During this period, several new versions have been released. This document is a user guide for LYBIN 6.2 2200. The main difference compared to the previous release LYBIN 6.2, is the new target strength tables. In addition, the editors for range dependent bottom back scatter, volume back scatter and bottom loss are redesigned for improved user friendliness.en_GB
dc.description.abstractDen akustiske strålegangsmodellen LYBIN er en etablert og mye brukt sonarytelsesmodell som eies av Forsvarsmateriell (FMA). Modellen brukes ombord på marinefartøy og i treningssituasjoner på land. LYBIN er blitt et viktig verktøy både i planlegging og evaluering av maritime operasjoner. Tidligere versjoner er allerede integrert i programvare for kampsystemer, beslutningsstøtte og taktiske trenere. LYBINs beregningskjerne er implementert som en software modul kalt LybinCom. I tillegg eksisterer det et grafisk brukergrensesnitt som sammen med LybinCom kan brukes for å bygge en frittstående eksekverbar applikasjon. Det er denne frittstående applikasjonen som kalles LYBIN. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på vegne av FMA vært ansvarlig for test, evaluering og videreutvikling av LYBIN siden år 2000. I løpet av denne perioden har flere nye versjoner blitt utgitt. Dette dokumentet er en brukermanual for LYBIN 6.2 2200. Den største endringen i forhold til forrige versjon, LYBIN 6.2, er de nye målstyrketabellene. I tillegg er editorene for avstandsavhengig tilbakespredning fra bunnen, tilbakespredning fra vannvolumet og bunntap redesignet for å bli mer brukervennlige.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Akustikken_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Sonaren_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Modellering og simuleringen_GB
dc.subjectTermSet Emneord::Programmeringen_GB
dc.titleLYBIN 6.2 2200 – user manualen_GB
dc.source.issue17/00412en_GB
dc.source.pagenumber83en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record