Show simple item record

dc.contributorFarsund, Øysteinen_GB
dc.contributorRustad, Gunnaren_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T10:11:37Z
dc.date.available2018-11-15T10:11:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1001
dc.identifier.isbn978-82-464-1653-3en_GB
dc.identifier.other2008/01990
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2182
dc.description.abstractThe objective of standoff detection is to enable early warning in case of a biological warfare agent attack. FFI has built a demonstrator employing ultraviolet laser induced fluorescence of biological aerosols. The field campaign at FOI’s premises in Umeå was an initial test of the instrument concept rather than a characterization of instrument sensitivity, probability of detection, false alarm rate and response time. Different biological warfare agent simulants were released in open air, and measured at 200-450 m standoff distance. The results substantiate the potential of discriminating and estimating concentration levels of various biological agents by means of their fluorescence emission spectra. Experiences and results from the campaign point to several possible instrument and test setup improvements.en_GB
dc.description.abstractMålet med avstandsdeteksjon er å muliggjøre tidlig varsling i tilfelle angrep med biologiske stridsmidler spredt i form av aerosoler. FFI’s demonstrator er basert på en teknikk hvor ultrafiolett laserlys induserer fluorescens i biologiske aerosoler. Fluorescensspekteret detekteres deretter av instrumentet. Feltkampanjen ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Umeå var en innledende test av instrumentkonseptet fremfor en karakterisering av instrumentparametre som følsomhet, deteksjonssannsynlighet, falsk-alarm-rate og reaksjonstid. Ulike simulanter for biologiske stridsmidler ble spredt i friluft og målt på 200-450 m avstand. Resultatene underbygger instrumentkonseptets potensial for å skjelne mellom og anslå konsentrasjonsnivå av forskjellige biologiske agens ved hjelp av deres fluorescensspektra. Erfaringer og resultater fra kampanjen peker på flere mulige forbedringer av instrument og testoppsett. 4en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleStandoff detection of biological aerosols by means of UV-laser induced fluorescence : results from Umeå trial 2006en_GB
dc.subject.keywordLidaren_GB
dc.subject.keywordFluorescensen_GB
dc.subject.keywordFjerndeteksjonen_GB
dc.subject.keywordLasere - Anvendelse i biologienen_GB
dc.subject.keywordLasere - Anvendelse i overvåkingen_GB
dc.subject.keywordUltrafiolett spektroskopien_GB
dc.source.issue2008/01990en_GB
dc.source.pagenumber35en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record