Show simple item record

dc.contributorSiddique, Qandeelen_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T09:56:32Z
dc.date.available2018-11-15T09:56:32Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1067
dc.identifier.isbn978-82-464-1444-7en_GB
dc.identifier.other2008/01915
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2178
dc.description.abstractDenne rapporten tar for seg to spørsmål: for det første søker den å analysere i hvilken grad institusjonen Lal Masjid (Den røde moské) kan si å ha hatt tilknytning til militante miljøer. Dette gjøres ved å se på moskéens historie, ledende personligheter forbundet med den, og hvilke forbindelser en har sett mellom moskéen og militante bevegelser. Videre, tar rapporten for seg de terroristaksjoner som har funnet sted i Pakistan siste halvår av 2007 og vurderer hvorvidt disse kan ses på som et resultat av det pakistanske militærets håndtering av hendelsen i Islamabad i juli 2007. Kildematerialet inkluderer nyhetsoppslag, diverse artikler, samt oppslag internettsidene til Lal Masjid og søster-institusjonen Jamia Hafsa. En rekke Jihad-filmer og lydklipp publisert i etterkant av hendelsen er også brukt for å kaste lys over saken. Det andre spørsmålet rapporten tar for seg er fenomenet ”Talibanisering”. I denne rapporten defineres dette som spredningen og omfanget av Taliban-aktiviteter, både i form av terroristaksjoner – inkludert angrep mot pakistansk sikkerhetspersonell og politikere sett på som å være for vest-vennlige, og med tanke på de forsøk vi har sett på å etablere lokale former for Taliban-inspirerte former for å opprettholde lov og orden. Rapporten forsøker således å forklare hva det pakistanske Taliban er og dets spredning og styrke i etterkant av Lal Masjid hendelsen. Rapporten argumenterer for at selv om Lal Masjids lærere og elever eksplisitt har uttrykt støtte til Taliban og al Qaida, i tillegg til andre sekteriske grupper basert i Pakistan, er det få bevis på at Lal Masjid – hverken de ansatte eller elevene – har vært involvert i terroristaksjoner. Vi ser derimot at Lal Masjid hendelsen og all oppmerksomheten rundt denne har bidratt til en økning av selvmordsangrep. Pakistan så en sterk økning av voldelige aksjoner i etterkant av hendelsen, og selve forløpet ble hyppig brukt i propaganda og informasjonsvirksomhet av ulike Jihad-grupperinger for å oppnå mer oppmerksomhet og støtte. Det er også i det lys vi kan se opprettelsen av Det pakistanske Taliban. Som et vedlegg til denne rapporten har vi samlet en oversikt over angrep utført mot pakistansk sikkerhetspersonell og politikere i perioden juli – desember 2007.en_GB
dc.description.abstractThe objectives of the present report are two-fold: firstly, to appraise the alleged militancy associated with the Red Mosque, by examining the history of the mosque and its leading luminaries, and the possible links between the mosque and terrorist organisations. Subsequently, acts of terrorism to have taken place in Pakistan in the latter half of 2007 are delineated and analysed with a view to explain whether they represent direct responses to the military operation against Lal Masjid in July 2007. For this purpose, news items and journal articles were reviewed and pitted against inculpatory information found on the Lal Masjid and Jamia Hafsa websites, as well as relevant jihadi audios and videos released in the tumultuous aftermath of the Lal Masjid incident. A few Pakistani analysts and journals were also interviewed via phone to further illuminate the linkages between the Lal Masjid episode and subsequent acts of terrorism in Pakistan. Finally, in light of all this, an attempt is made to determine where – if at all – Lal Masjid lies on the “militancy scale”, i.e. whether the institution itself can be seen as “militant”. The second part of this report revolves around the phenomenon of Talibanization which is defined here as the spread of Taliban activities – including both acts of terrorism (against Pakistani security personnel and politicians considered to be perfidious puppets of the West), as well as efforts to establish a parallel form for governance based on retrograde Islamic principles. An attempt is made to explain what the Pakistani Taliban is and the spreading and strengthening of its influence across Pakistan in the backdrop of Operation Silence on the Red Mosque in July 2007. It shall be argued that, insofar as the Lal Masjid is concerned, although its clerics and students have openly expressed support for the Taliban and al-Qaeda, as well as Pakistani sectarian groups, there seems to be scant evidence of Lal Masjid – its administrators or students – being involved in actual acts of terrorism. However, it is likely that the operation against Lal Masjid figured highly in turning the tide of terrorism in Pakistan as we see an increase in suicide bombings since the military raid against the mosque and its seminaries. In the aftermath of the operation, Pakistan witnessed a rapid surge in violent extremism; the incident was presumably used by various jihadi groups as a rallying point from where to attract more attention and support. Once Operation Silence on the Red Mosque was “broken,” Pak-Taliban appears to have emerged as a ferocious force to be reckoned with in Pakistan. As an appendix to this report is a timeline covering the period July – December 2007 of attacks against Pakistani personnel and politicians after the Lal Masjid operation in July 2007.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleThe Red Mosque operation and its impact on the growth of the Pakistani Talibanen_GB
dc.subject.keywordTerrorismeen_GB
dc.subject.keywordJihadismeen_GB
dc.subject.keywordPakistanen_GB
dc.subject.keywordTrusleren_GB
dc.subject.keywordIslamismeen_GB
dc.source.issue2008/01915en_GB
dc.source.pagenumber55en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record