Show simple item record

dc.contributorHellesnes, Jørn-Ivaren_GB
dc.contributorBjørnsgaard, Torolven_GB
dc.contributorJørgensen, Christianen_GB
dc.date.accessioned2018-11-15T09:13:41Z
dc.date.available2018-11-15T09:13:41Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1040
dc.identifier.isbn978-82-464-1661-8en_GB
dc.identifier.other2008/01528
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2167
dc.description.abstractDenne rapporten er en delleveranse fra FFI-prosjekt 1040, AUV for kyststrid. Rapporten beskriver en modell for vurdering av operativ effekt av ulike konfigurasjoner av Autonomous Underwater Vehicle (AUV). Konseptutvikling har i utgangspunktet to mål. Det ene er å finne ut hvorvidt konseptet (i dette tilfellet bruk av AUV) gir en etterspurt operativ effekt. Det andre er å undersøke hvor realiserbart konseptet er. Dette dokumentet presenterer en vurderingsmodell for å nå det første målet, og redegjør for hvordan den kan brukes. Hensikten med vurderingsmodellen er å skape forutsetning for gjennomføring av en strukturert vurdering av den operative effekten AUVer har innenfor ulike anvendelsesområder. Vurderingsmodellen består av følgende hovedelementer: *Kontekst *Analyseobjekt *Vurderingskriterier. Vurderingen gjennomføres ved at det defineres en eller flere kontekster som beskriver hvilke sammenhenger analyseobjektet, i dette tilfelle ulike konfigurasjoner av AUV, skal vurderes i. Innenfor den aktuelle konteksten gjøres det en kvantitativ og kvalitativ vurdering av den enkelte konfigurasjon mot et definert sett med vurderingskriterier for å anslå hvilken operativ effekt den har. Resultatet av vurderingen vil være kunnskap om hvilken konfigurasjon av AUV som antas å gi størst operativ effekt i en gitt kontekst. Dersom vurderingen gjøres i flere kontekster vil modellen samtidig bidra med kunnskap om hvilken konfigurasjon som samlet sett gir best operativ effekt. Det siste kan være spesielt interessant i forhold til kosteffektivitetsbetraktninger i forbindelse med en vurdering av hvilke konfigurasjoner av en AUV som gir størst operativ effekt i et helhetlig perspektiv.en_GB
dc.description.abstractThis report is part of FFI project 1040, Autonomous Underwater Vehicles in Littoral Warfare. The report presents a model for assessing the operational effects of different configurations of AUVs in various contexts, i.e. the strategic, operational and/or tactical settings the assessments are to be conducted within. Concept development has two main purposes. The first is to establish whether the proposed concept will produce the required operational effects. The second is to establish if and how the concept can be realized. This report presents a model designed to fulfil the first purpose and describes its use. The purpose of the model is to create a framework for conducting structured assessments of the operational effects of various configurations of AUVs in various areas of application. The model consists of the following main components: *Context *Objects to be analysed, i.e. AUVs of various types in various configurations *Assessment criteria. Within each context, each configuration is evaluated quantitatively and qualitatively against the assessment criteria. The assessments will provide quantitative and qualitative information on the relative performance of the various AUV configurations within each context. If the assessments are conducted using multiple contexts, they will also provide information on the relative overall performance of the various configurations.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleModell for vurdering av operativ effekt av ulike AUV-konfigurasjoneren_GB
dc.subject.keywordAutonome undervannsfartøyeren_GB
dc.subject.keywordEffektmålingen_GB
dc.subject.keywordModeller og modellforsøken_GB
dc.subject.keywordScenarieren_GB
dc.source.issue2008/01528en_GB
dc.source.pagenumber33en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record