Show simple item record

dc.contributorHovdenak, Areen_GB
dc.date.accessioned2018-11-14T11:56:41Z
dc.date.available2018-11-14T11:56:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1502-4en_GB
dc.identifier.other2009/00092
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2162
dc.description.abstractThis report explores to what extent the phenomenon of al-Qaida has made an impact on the Palestinian political scene, focusing on the situation in the Hamas-ruled Gaza Strip, where a myriad of small groups claiming adherence to salafi-jihadi ideology has been established during the past few years. Three aspects of the relationship between the Palestinian polity and the global network of al-Qaida are discussed. First, the report reviews the attempts by al-Qaida leaders to influence the Palestinian audience by the means of propaganda transmitted in the media. Second, it investigates indications of operational activities by al-Qaida inspired groups in the Palestinian territories. Third, the report analyses how Hamas has responded to the challenge of al-Qaida and to what extent the ideology of the latter has influenced the policies of Hamas itself. The analysis is based on media reports, academic literature, and transcripts of messages posted by al-Qaida leaders and their Palestinian supporters on the Internet, as well as field work interviews with Hamas leaders, Palestinian politicians, academics and observers. The report argues that al-Qaida leaders have sought political influence among the Palestinians through an offensive propaganda campaign interfering in internal Palestinian matters, criticising Hamas for its moves towards political moderation. It is argued that the verbal campaign has been accompanied by moves to establish an operational foothold for al-Qaida in the Israeli-Palestinian conflict. Finally, the analysis maintains that al-Qaida’s verbal attacks and the emergence of armed salafi-jihadi groups in Gaza represent a real political challenge for Hamas, which has generally responded to the salafi-jihadi criticism in a defensive language, reflecting fears within Hamas of the receptiveness among the radical elements of the movement to the message of Osama bin Laden’s Palestinian followers.en_GB
dc.description.abstractDenne rapporten drøfter hvordan fenomenet al-Qaida har påvirket den palestinske politiske arena, med hovedvekt på situasjonen i den Hamas-styrte Gazastripen hvor en rekke mindre salafijihadistgrupperinger har blitt etablert de siste årene. Tre aspekter ved forholdet mellom det palestinske politiske miljøet og det globale al-Qaida-nettverket blir diskutert: For det første tar rapporten for seg hvordan al-Qaida-ledere har forsøkt å vinne innflytelse i den palestinske opinion ved bruk av propagandautspill i media. For det andre undersøker rapporten foreliggende indikasjoner på operasjonell aktivitet blant al-Qaida-inspirerte grupper i de palestinske områdene. For det tredje analyserer rapporten hvordan Hamas har respondert på utfordringen fra al-Qaida og i hvilken grad sistnevntes ideologi har hatt en innflytelse på Hamas’ politikk. Analysen er basert på nyhetsmedia, akademisk litteratur, transkripsjoner av erklæringer fra alQaida-ledere og deres palestinske støttespillere publisert på internett, samt på feltarbeidsintervjuer med Hamasledere, palestinske politikere, akademikere og observatører. Rapporten argumenterer for at al-Qaida-ledere har søkt politisk innflytelse blant palestinerne gjennom en offensiv propagandakampanje rettet mot interne palestinske forhold, blant annet ved å kritisere Hamas for sine skritt i retning av politisk moderasjon. Det hevdes at parallelt med denne verbale kampanjen, er det gjort fremstøt for å etablere et operasjonelt fotfeste for al-Qaida i den israelsk-palestinske konflikten. Endelig fremholdes det at al-Qaidas verbale angrep og fremveksten av væpnede salafi-jihadistgruper i Gaza representerer en reell politisk utfordring for Hamas, som oftest har besvart salafi-jihadistenes kritikk med defensiv språkbruk, noe som gjenspeiler frykt innen Hamas for at radikale elementer innen bevegelsen er mottakelige for budskapet til Osama bin Ladens palestinske støttespillere.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleAl-Qaida : a challenge for Hamas?en_GB
dc.subject.keywordTerrorismeen_GB
dc.subject.keywordIslamismeen_GB
dc.type.documentRapport
dc.source.issue2009/00092en_GB
dc.source.pagenumber43en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record