Show simple item record

dc.contributorJohnsen Frank T.en_GB
dc.contributorFlathagen, Joakimen_GB
dc.contributorGagnes, Tommyen_GB
dc.contributorHaakseth, Raymonden_GB
dc.contributorHalvorsen, Jonasen_GB
dc.contributorNordbotten, Nils Agneen_GB
dc.contributorHafsøe, Trudeen_GB
dc.contributorSkjegstad, Magnusen_GB
dc.date.accessioned2018-11-13T14:16:49Z
dc.date.available2018-11-13T14:16:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1086
dc.identifier.isbn978-82-464-1380-8en_GB
dc.identifier.other2008/01064
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2142
dc.description.abstractThis report is a result of collaboration between the three FFI projects P1086 Secure Pervasive SOA, P1085 SEMANTINI, and P1102 NORMANS R&D. The report describes various requirements that a service discovery solution for Network Based Defense (NBD) needs to support. Furthermore, it gives a non-exhaustive survey of existing service discovery solutions, both standardized and experimental (we have focused on solutions that may be useful in NBD in some way or another). In conclusion we discuss how different service discovery solutions may be used at different levels in the military networks, and identify some important research challenges. The service discovery mechanism used in any network must take the capabilities and limitations of the network into account; for instance, in low capacity networks it might be needed to sacrifice flexibility in order to reduce resource usage. Due to the large variation in network capabilities on different operational levels it is unlikely that one can find a single mechanism for service discovery that can be used everywhere. Thus, there is a need for a toolkit consisting of different service discovery mechanisms so that each network can use the mechanism that is most suited for that particular network. However, in a NBD scenario, information exchange, and thus service discovery, must be available across network boundaries. This means that the service discovery mechanisms chosen must be able to interact with each other without the need for manual configuration. The interaction between the different mechanisms must be clearly defined, and remains a major challenge when attempting to achieve pervasive service discovery across heterogeneous networks.en_GB
dc.description.abstractDenne rapporten er utarbeidet som en del av samarbeidet mellom de tre FFI-prosjektene P1086 Sikker Gjennomgående SOA, P1085 SEMANTINI og P1102 NORMANS FOU – Videreføring. Rapporten er et resultat av kollokvievirksomhet mellom de tre prosjektene høsten 2007, der det ble foretatt en kartlegging av de ulike behovene som må tas hensyn til i en service discoveryløsning for Nettverksbasert Forsvar (NbF). Videre tar rapporten for seg en ikkeuttømmende oversikt over eksisterende service discovery-løsninger – både standardiserte og eksperimentelle (det er lagt vekt på løsninger som kan tenkes å være nyttige for Forsvaret). Avslutningsvis gir vi et forslag til hvilke teknologier som kan tenkes å bli benyttet i de ulike nettverkene i Forsvaret, og peker på videre forskningsmessig interessante problemstillinger. Service discovery-mekanismene som benyttes må ta hensyn til kapabilitetene og begrensningene i nettverket; for eksempel, i nettverk med lav kapasitet kan det være nødvendig å ofre noe fleksibilitet for å få en mindre ressurskrevende løsning. På grunn av den store variasjonen i nettverkskapasitet på de ulike operasjonelle nivåene, så er det lite sannsynlig at man kan finne én enkelt mekanisme for service discovery som kan benyttes over alt. Det vil nok være et behov for en ”verktøykasse” bestående av flere ulike mekanismer, slik at hvert nettverk kan benytte den mekanismen som er best egnet nettopp til det bestemte nettverket. I NbF er det en forutsetning at flere heterogene nett kan samhandle. Dermed er det viktig at også service discovery kan gjøres på tvers av nettverkene. Altså må de valgte mekanismene kunne interagere med hverandre uten alt for store behov for manuell konfigurering. Interaksjonen mellom de ulike mekanismene må være klart definert, og dette er en av de aller største utfordringene man står overfor i arbeidet mot en gjennomgående service discovery-løsning på tvers av heterogene nettverk.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.titleWeb services and service discoveryen_GB
dc.subject.keywordNettverksbasert forsvaren_GB
dc.subject.keywordTjenesteorientert arkitekturen_GB
dc.subject.keywordTjenesteintegrerte netten_GB
dc.source.issue2008/01064en_GB
dc.source.pagenumber48en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record