Show simple item record

dc.contributorHuseby, Mortenen_GB
dc.contributorBergsrud, Svein Mortenen_GB
dc.contributorFykse, Haakonen_GB
dc.date.accessioned2018-11-13T08:22:36Z
dc.date.available2018-11-13T08:22:36Z
dc.date.issued2008
dc.identifier
dc.identifier.isbn978-82-464-1360-0en_GB
dc.identifier.other2008/00644
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2130
dc.description.abstractPersonell som betjener våpen vil bli utsatt for en trykkbølge fra kruttgassen som driver prosjektilet. Det nnes arbeider fra andre land som antyder at dette kan være skadelig for personell som avfyrer mange skudd med tyngre våpen. Vi kjenner foreløpig ikke til skadevirkningsmekanismene, eller hva slags og hvor store trykkbølger som forårsaker skade. Dersom man nner at det nnes slike skadevirkningsmekanismer vil det være ønskelig å kartlegge for hvilke våpen i Forsvaret dette kan være et problem. For å øke erfaringsgrunnlaget ble det derfor målt trykk nær en 84 mm rekylfri kanon (RFK). På det nåværende tidspunkt nnes det ingen indikasjoner på at RFK skulle være mer aktuell for slike skadevirkninger enn andre våpen. Grunnen til at vi gjorde målinger på akkurat dette våpenet var at det skulle utføres testskyting i forbindelse med et nytt IR-sikte. For å teste monteringen ble det målt akselerasjon på siktet. Siktet ble også lmet med high speed kamera. Det ble målt trykk på mellom 60 og 200 kPa på avstander på mellom 1 til 3 m fra våpenet. På siktet ble det målt akselerasjoner på opp mot 500 g. På våpenet var akselerasjonene større enn på siktet.en_GB
dc.description.abstractPersonnel ring weapons will be exposed to a pressure wave from the gunpowder gas that accelerates the projectile. Work from other countries suggest that there may exist mechanisms that could damage the brain and other organs in the body, as a result of repeated exposure. At this time the damage mechanisms is not known, and the type and size of the pressure wave that cause damage. If such damage mechanisms are found, it will be required to investigate for which weapons this is a problem. To increase the knowledge of this kind of pressure wave we measured pressure near a 84 mm recoil free canon (RFK). At the present time there is no indication that RFK is more relevant for such damage mechanisms than other weapons. The reason that the measurements was done on this weapon is that there was scheduled a test shooting in connection with a new IR aiming device. To test the mounting we measured accelerations on the aiming device. A high speed camera captured the shooting. It was measured pressure between 60 to 200 kPa at distances between 1 and 3 m from the weapon. Accelerations on the aiming device was measured up to 500 g. Accelerations were bigger at the weapon than on the aiming device.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleMåling av Carl Gustaf 84 mm rekylfri kanon : akselerasjon og trykken_GB
dc.subject.keywordKanoneren_GB
dc.subject.keywordAmmunisjonen_GB
dc.subject.keywordTrykkmålingen_GB
dc.source.issue2008/00644en_GB
dc.source.pagenumber22en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record