Show simple item record

dc.contributorHussain, Fatimaen_GB
dc.date.accessioned2018-11-13T08:19:55Z
dc.date.available2018-11-13T08:19:55Z
dc.date.issued2008
dc.identifier1121
dc.identifier.isbn978-82-464-1373-0en_GB
dc.identifier.other2008/00643
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12242/2129
dc.description.abstractIdentifikasjonslaboratoriet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) studerer nye ekstraksjonsteknikker for å bestemme kjemiske stridsmidler (CWA) i ulike matriser. Formålet er å utvikle mer effektive, kostnadsbesparende og raske analytiske metoder for identifikasjon av CWA. Per idag opparbeides prøvene i henhold til “Recommended Operating Procedures for Sampling and Analysis in the Verification of Chemical Disarmament”. Opparbeidelsesprosedyren for jord er basert på bruk av ultralydbad. Det har vist seg at denne teknikken gir varierende gjenfinning av CWA avhengig av jordtypen som opparbeides. Det har derfor vært ønskelig å anvende mikrobølgeteknikk til å opparbeide jordprøver som er forurenset med CWA. Forsøk har blitt utført hvor følgende parametere har blitt studert: jordtype, fuktighet i jorda, løsemiddel og ekstraksjonstemperatur. Det har vist seg at gjenfinningen av sennepsgass, soman og VX fra jord ikke forbedres i betydelig grad ved ekstraksjon i mikrobølgeovn framfor ultralydbad.en_GB
dc.description.abstractThe Norwegian Defence Research Establishment (FFI) is presently studying newly developed extraction techniques for the determination of chemical warfare agents (CWA) in different matrices. The purpose is to develop more efficient, cost-efficient and fast analytical methods for the identification of CWA. FFI prepares the samples in accordance with “Recommended Operating Procedures for Sampling and Analysis in the Verification of Chemical Disarmament”. The procedure for the preparation of soil is based on sonication. This extraction technique gives varying recovery of CWA for the different types of soil. Therefore, it has been of interest to use the microwave extraction technique for the preparation of soil samples spiked with CWA. Experiments have been performed, where the following parameters have been studied: type of soil, amount of water in the soil, solvent and extraction temperature. The experiments showed that the recoveries of sulphur mustard, soman and VX from soil were not significantly improved by microwave extraction compared to extraction by sonication.en_GB
dc.language.isonoben_GB
dc.titleMikrobølgeteknikk til ekstraksjon av kjemiske stridsmidler fra jorden_GB
dc.subject.keywordAnalytisk kjemien_GB
dc.subject.keywordKjemiske stridsmidleren_GB
dc.subject.keywordJorden_GB
dc.subject.keywordMikrobølgeteknikken_GB
dc.subject.keywordUltralyden_GB
dc.source.issue2008/00643en_GB
dc.source.pagenumber25en_GB


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record